Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • N’hao tay nau kan n’gang, gơi mô gĕh kon se jê bŭk dak
 • 17/08/2017 10:15
 • Tâm ăp khay mhe aơ, khă lĕ dơi ăp m’bŭch, ăp ntŭk kan, n’qual ndơp âk sam bŭt ntênh, ntĭm nchră nau kan, ndâk nau kan n’gang, gơi mô gĕh kon se jê bŭk dak khă nĕ nô nau kon se khĭt bŭk dak yan rlu nti aơ hôm e âk ngăn, gĕh âk ngăn ngên lah kon se tâm ntŭk bon lan kon bu nong iê bu nuyh.
 • Trong n’gor 2 ntrŭnh iơh hô ngăn
 • 10/08/2017 10:02
 • Trong n’gor 2 (hôm dơi bu moh trong n’gor 682) jong 24 km, ntơm bơh xă Nam Bình (Dak N’Soong) tât xă Ðức Mạnh (Dak Mil) iơh, ntrŭnh hô ngăn.
 • Trong têh bri dak 28 iơh hô ngăn
 • 13/07/2017 10:31
 • Trong têh bri dak 28 ntơm bơh bon têh Gia Nghĩa tât ta xă Nâm N’đir (Krông Nô) abaơ dôl ma iơh m’hĭk hô ngăn, bư mô uĕh tâm nau hăn bơh rĭ bơh aơ, bĭt rdeh rdeng ndu ndơ n’hanh hăn pah kan bư mir jan ba bơh bu nuyh bon lan tâm ntŭk.
 • Nô nau tih pit in bơh pĭt trong têh bri dak 14 hôm e gĕh âk ngăn nau jêr
 • 29/06/2017 10:29
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, khă ăp ntŭk kan lĕ ntĭm lah, nhup kuh ăp ntil nô nau kan pit in trong hăn , bơh pĭt trong hăn gơi bư ntŭk rbŭn tăch drăp ndơ, ndâk nkra ngih wâl mô di bơ pĭt Trong têh 14 găn tâm lam n’gor, khă nĕ nau tih aơ hôm e gĕh âk ngăn nau jêr. Nau aơ bư ding, mô uĕh ma bu nuyh n’hanh rdeh hăn rŏ trong.
 • Dak R’tĭh 1 dôl ma “dăch khĭt”
 • 22/06/2017 10:09
 • Dak R’tĭh 1 hoch găn ta phường Nghĩa Tân n’hanh Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) lĕ gĕh zŏ bar pe rhiăng năm aơ jêh, abaơ n’hor dak dôl khĭt yor bu nuyh bon lan tâm rlong brôih neh, pit in neh tih nau way gơi sŏk neh bư wâl gŭ, ndâk nkra wâl tăch rvăt drăp ndơ.
 • Ka han mhe têh blau tâm mpôih ka han
 • 01/06/2017 10:14
 • Tĕng n’kôch bơh mpôih Trung đoàn 994 (Mpôih ka han Ntĭm Tâm lơh n’gor), lĕ rlau 3 khay nti ren tâm mpôih ka han, 490 ka han mhe lăp bư ka han năm 2017 lơ nar lơ têh blau.
 • Ndrăng gĕh nau khih đah banh kẹo sa dah bu ma tăch ăp ntŭk
 • 18/05/2017 14:39
 • Abaơ, ta ăp ntŭk tăch rvăt, wâl tăch drăp dăch ăp wâl sam bŭt tâm ăp xă ta mpeh ngai mpeh vêch, tâm nĕ gĕh âk wâl sam bŭt gưl I, ăp ntil banh kẹo mô gĭt ntŭk bư, ntŭk nkra, ndu ndơ bu dŏng nkra, mô gĕh nar khay dŭt zŏ dơi dŏng sa… dơi mpơl tăch ăp ntŭk, tâm nĕ dơi bu tăch âk ta ăp wâl sam bŭt tâm ntŭk gĕh âk bon lan bu nong iê bu nuyh.
 • Klach ngăn khit bŭk dak yor ăp ntu ka, nglau dak mô gĕh mpơng bu nchih mbơh hưn
 • 16/05/2017 09:08
 • Abaơ, tâm lam n’gor gĕh âk ngăn ntu ka, nglau dak gơi dŏng rong ka n’hanh tŏ dak bư mir jan ba. Khă nĕ, âk ntu ka, nglau dak huy, jru, ăp ntu hŭk bu chơ lơi mô dơi bu ndâk mpơng nchih mbơh hưn mô rĭ gĕh đâng yor lah lĕ iơh, bring mô hôm saơ play sam bŭt rŏ, klach ngăn gĕh nau mâp săk, tâm nĕ gĕh bŭk dak.
 • Nhŭp kuh prăk “rdeh dah ma nkra độ”
 • 21/04/2017 10:31
 • Tâm ăp khay lĕ lăn, âk phung ndăm, kon se mhe têh tâm lam bon têh Gia Nghĩa n’hanh n’qual Dak Mil way dŏng “rdeh dah ma nkra độ” gơi tâm rlong (rdeh măy dơi bu nkra độ mô gĕh dah sa ơm), ntaih hô, bư mô đăp mpăn nau rêh.
<< <  12  13  14  15  16  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.