Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ndâk njêng nau kan mât n'jrăng n'har bri lam bu nuyh bon lan nâp phêt
 • 22/06/2022 17:38
 • Pah kan tĕng Nau ntĭm gai mrô 01/CT-TTg bơh Thủ tướng Chính phủ ndâk nau kan "Lam bu nuyh bon lan pah kan mât neh ntu, mât đăp mpăn n'har bri dak tâm nau rêh mhe abaơ", Mpôih Ntĭm gai Ka han Mât n'har bri n'gor lĕ mbơh dăn Ủy ban Bon lan n'gor ndâk jru huy nau kan, ndơ kan tâm lam n'gor.
 • N'jrăng phung gĕh nau tih mbruh pit sŏk drăp ndơ ta mạng xã hội
 • 17/06/2022 14:29
 • Ndrel ma nau hao bơh internet, r'noh bu nuyh dŏng mạng internet rlau nar rlau âk, nĕ bu nuyh dŏng dơi tâm pă, mbơh hưn nô nau, tâm r'nglăp lam ăp bri dak. Khă nĕ, phung gĕh nau tih ta mạng dôl mbuh pit sŏk âk drăp ndơ đah nau kan tih, gĕh âk nau kan mô di, bư gĕh nau jêr tât ta bu nuyh dŏng mạng xã hội. Bu nuyh bon lan he ngăch gĭt n'hanh n'jrăng, n'gang phung gĕh nau tih mbruh pit sŏk drăp ndơ ta mạng xã hội abaơ.
 • Koh, phă bri, in pit neh bri lah gĕ tih pháp luật
 • 17/06/2022 14:30
 • Luật mât n'hanh hao tăm bri dơi ntĭm kan ta Nau 9 kơt aơ: Ăp ntil nau mô dơi kan koh, phă bri, muih kăl tơm si bri tih pháp luật; in, pit, r'gâl nau dŏng bri tih pháp luật; ndjôt dak si khih, ndơ rtoh, ndơ nơih ŭnh sa lăp tâm bri... Dăch abaơ, lơ 18/5/2022, Chính phủ lĕ gĕh Nau ntĭm gai 05/CT-TTg 2022 hao nau kan mât, nhŭp kuh bunuyh phă bri, in pit nêh bri gĕh nau tih.
 • N'jrăng lah dŏng dak si krih mât tơm tăm
 • 09/06/2022 16:40
 • Ăp năm, dơi dŏng bư mir jan ba, bu nuyh bon lan tâm lam n'gor krih âk tân dak si mât tơm tăm. Khă nĕ, nau đăp mpăn tâm nau kan dŏng dak si krih aơ mô hŏ dơi bu nuyh bon lan uănh kh'lay.
 • Âk ntŭk bu sŏk lŭ ta Dak R'moan
 • 02/06/2022 10:35
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, tâm lam xă Dak R'moan (bon têh Gia Nghĩa), nô nau bu sŏk lŭ gĕh âk nau jêr. Âk ntŭk bu sŏk lŭ bư r'gâl neh ntu, khoer rtoh mìn têk tôr, bư bâ ntŭk rêh ma ăp r'năk bon lan bơh pĭt. Rdeh rdeng lŭ bư iơh âk trong hăn. Yor nĕ, n'gâng kan bri dak xă, ăp m'bŭch kan ngăch ndâk nau hăn ksiêm, lah n'hanh kuh ngăn ngăn ăp bu nuyh, ăp phung kan sŏk lŭ tâm xă.
 • Thùng dơm n'dŏk n'hanh trong rdeh, bĭt trong hăn
 • 02/06/2022 10:36
 • Ta âk trong tâm klang bon têh Gia Nghĩa, âk thung dơm n'dŏk bu dơm brĭ brah, mô di ntŭk, bư roh nau uĕh. Ta âk ntŭk, gĕh 2 tât 3 mlâm thung n'dŏk dơi bu dơm tâm dăch, n'dŏk hôk ta trong, bô ôm tât ta ntŭk rêh.
 • Mô dơi dah ŭch doh loih n'king bơh pĭt trong, loih n'king chrat măt ta trong têh Bri dak 14
 • 26/05/2022 10:34
 • Ta ăp khay lĕ lăn, gơi nơih luh lăp, rêh ôi mhau, âk r'năk bu nuyh bon lan rêh bar đah trong têh Bri dak 14, ntŭk trong ta ăp n'qual Čů Jŭt, Dak Mil, Dak N'Soong dah doh loih tôn n'king bơh pĭt trong, loih n'king chrat măt tâm klang trong. Ta ăp ntŭk bu doh mô gĕh ŭnh tín hiệu, ntŭk bu nchih ntĭm trong hăn ma bu nuyh hăn jâng. Yor nĕ, bu nuyh bĭt rdeh găn ta trong aơ jêr ngăn uănh trong n'hanh jêr daih ti bĭt lah gĕh bu nuyh găn trong, nĕ klach ngăn gĕh nô nau tâm tom rdeh.
 • Bri tơm n'ho Dak Lep rêh jêng tay
 • 26/05/2022 10:35
 • Ntơm bơh klach roh lĕ r'ngôch yor bu muih phă, bư khĭt đah dak si khih, 3 năm dăch abaơ, bri tơm n'ho ta bản Dak Lep, xă Nâm N'Jang (Dak N'Soong) rêh jêng tay. Yor dơi mât, mray uĕh, tơm n'ho dơi bu tăm mhe, bri ta aơ lĕ ndrêh uĕh kơt sa ơm.
 • N'hao uĕh tay nau kan ntĭm ren ka han mhe
 • 20/05/2022 17:00
 • Năm 2022, Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994, Mpôih Ntĭm gai Tâm lơh n'gor dơi jao nau kan ntĭm tâm 500 ka han mhe bơh ăp n'qual tâm n'gor. Gơi pah kan uĕh nau kan dơn n'hanh ntĭm ren, cấp ủy, ntĭm kan tâm mpôih lĕ kơt nau n'hêl, nau nchră, nau ntĭm gai, pah kan dŭt nau kan, nau dơn kan bơh ăp cấp năm 2022; trŭnh nau n'hêl chuyên đề ndjôt bôk ntĭm gai nau kan ntĭm ren ka han mhe tâm săch ma nau gĕh, nau kan tâm mpôih.
 • N'jrăng nau bŭk dak ta yăn rlu nti
 • 12/05/2022 15:36
 • Yăn rlu nti dăch tât, bri duh nar jŏ kon se way tâm jă hăn ta nglau dak, n'hor dak têh, n'hor dak jê... gơi ŭm, pâl rlưn, tâm nĕ gĕh âk kon se ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, mpeh ngai, mpeh jru.
 • Ndâk njêng nau kan đăp mpăn bon lan nâp phêt
 • 05/05/2022 14:52
 • Ntil nau kan lam bu nuyh bon lan mât đăp mpăn Bri dak dơi Kông an n'gor ndâk kan lĕ r'ngôch, huy jru, kuăl jă nau dăng bơh Bu nuyh bon lan tâm nau kan mât mray đăp mpăn bri dak, mât đăp mpăn nau rêh tâm lam n'gor.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.