Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuy Ðức n'hao dăng nau wăng sa bư mir jan ba

17/03/2022 14:05 G3T+7

Tuy Ðức gĕh neh ntu huy 112.924,94 hec ta, r'noh bu nuyh rêh gĕh rlau 70.680 bu nuyh, đah ma 23 bu nong rêh; tâm nĕ r'noh bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh rlau 43%. Tâm ăp năm lĕ lăn, bu nuyh bon lan ăp bu nong tâm lam n'qual lĕ n'hao dăng nau wăng sa bư mir jan ba tĕng nau kan nchŭn n'hâm suan mât chăm ăp ntil tơm tăm n'hanh mât rong ndrôk rpu, pêp iăr.

Lam n'qual abaơ gĕh rlau 50.000 hec ta neh bư mir, tâm nĕ cao su, ca phê, tiêu, mắc ca jêng ăp ntil tơm tăm dơi bu tăm âk rlau 33.000 hec ta. Ăp tơm tăm gleh nar gĕh ba lŏ, bum prŭm, tuh vanh... dơi bu nuyh bon lan tăm nao nao 2 yăn du năm. Nau wăng sa bư mir jan ba lĕ bư plăch r'gâl n'hanh hao nau rêh bon lan ăp bu nong tâm n'qual. Năm 2022, gĕh n'sĭt du he bu nuyh pah kan tâm n'qual rlau 35 r'keh prăk du năm.

Bon lan bu nong iê bu nuyh xă Quảng Trực n'sĭt âk prăk yor tăm tơm măc ca

Ca phê jêng du ntil tơm dơi bu nuyh bon lan tăm âk ta n'qual Tuy Ðức

Bu nuyh bon lan xă Quảng Tâm r'gâl neh ca phê jŏ năm dơi tăm tơm sa play, n'sĭt âk prăk tâm nau wăng sa

Dăch dŭt năm 2021, Trung tâm khuyến nông n'gor kơl 18 r'năk tâm n'qual rlong tăm ca rôt 9 hec ta, n'sĭt âk prăk tâm nau wăng sa

Bơh đah tăm ăp ntil tơm, âk r'năk bu nuyh bon lan hôm hao tay nau kan mât rong ndrôk rpu, pêp iăr

Âk r'năk bu nuyh bư mir tâm n'qual lĕ janh ndâk nkra trang trại, pơk huy nau kan tăm, mât rong mpô mpa

Y Sơn

1,873
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.