Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon jê Ea T'ling rlau nar rlau hao

04/08/2021 11:03 G8T+7

Bon jê Ea T'ling (Čư Jŭt) gĕh neh ntu huy rlau 2.200 hec ta, tâm 17.000 bu nuyh đah ma 14 oh nô bu nong rêh ndrel ta 3 bon, 10 tổ dân phố.

Tâm ăp năm lĕ lăn, bon jê Ea T'ling lĕ ndăn dŏng ăp ntil ndơ bu kơl gơi nkra tay bon jê, nchŭn n'hâm suan pah kan n'hao nau wăng sa - n'hao nau rêh bon lan. Bon jê uănh kh'lay nau kan dŏng ăp ntil ndơ gĕh, n'chŭn n'hâm suan n'hao nau wăng sa hao tăch r'văt drăp - nkra ntŭk ân bu năch hăn pâl, kông nghiệp n'hanh ndâk nkra ngih wâl gung trong, tăm bri. Bon jê uănh kh'lay nau kan dŏng bri dak n'hanh mât nau way kăl e ăp bu nong gơi nkra ntŭk hăn pâl ân bu năch, ntŭk tăch r'văt drăp. Bơh đah nĕ, bon jê nkra âk trong hăn, wâl dak si, wâl săm bŭt, wâl rbŭn... Ăp ntil ngih wâl gung trong dơi ndâk nkra tĕng nau nchră, gĕh nau uĕh, tâm di ma nau hao wăng sa n'hanh tâm r'nglăp ân bon lan dŏng. Tât abaơ, gĕh n'sĭt prăk du huê bu nuyh rlau 40 r'keh prăk du năm, r'noh o-ach trŭnh hôm e 3%. Năm 2020, bon jê Ea T'ling dơi Bộ Xây dựng kơp jêng bon jê ntil IV.

100% bon, tổ dân phố dơi lah jêng bon, tổ dân phố gĕh nau rêh uĕh lăng

Nsu nkra ntŭk pâl, gơi bu nuyh bon lan gĕh ntŭk pâl, gĕh ntŭk rlưn. (Ảnh trước tháng 5/2021)

Nglau dak Trúc huy tâm 10 hec ta, 8 hec ta neh bri, rlau 2km trong hăn bơh pĭt dak jêng ntŭk nkah mpơl nau uĕh gơi n'hao bư ntŭk hăn pâl ân bu năch

Bu nuyh Bu Nong ta ăp bon U1, U2, U3 mât mray nau way vâng tanh kăl e. (Ảnh trước tháng 5/2021)

Bon jê Ea T'ling mât kơl ăp r'năk gĕh nau jêr, r'năk gĕh n'hâm suan ma kăch mạng

Bu ndăm bon jê Ea T'ling lăp bư ka han nti tâm lơh

Y Sơn

1,458
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.