Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Sơn nklaih nau jêr jŏk, nsrôih ndâk njêng bon lan mhe

28/07/2022 16:33 G7T+7

Xă Quảng Sơn (Dak Glong) gĕh neh ntu huy 45.300 hec ta; 13 thôn, bon đah ma 4.605 r'năk sa, rlau 19.740 bu nuyh, tâm nĕ bu nong iê bu nuyh gĕh 70%. Tâm ăp năm lĕ lăn, pah kan Nau kan Bri dak ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ xă mhe dơi kan gĕh 11/19 ntil nau kan. Nau kan ndâk njêng bon lan mhe bơh xă Quảng Sơn hôm gĕh âk nau jêr jŏk yor xă huy, bu nuyh bon lan rêh mô rbŭn ntŭk, prăk dŏng ndâk nkra ngih wâl gung trong mô tŏng...

Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak xă Quảng Sơn n'hao dăng tay nau mbơh ntĭm gơi bu nuyh bon lan gĭt nê nê nau uĕh bơh nau kan ndâk njêng bon lan mhe; yor nĕ gơi bu nuyh bon lan tĕng kơt tâm nau kan. Gơi pah kan ân dŭt ăp ntil nau kan mô hŏ dơi kan, xă tâm pă, dăp dơm prăk kơl bơh Bri dak ân di; tâm r'nglăp ăp ntil prăk gơi ndâk ăp ntil nau kan tâm xă; kuăl jă phung doanh nghiệp, phung kan kơl bon lan; kuăl jă Bu nuyh bon lan kơl n'hâm suan, prăk rêl, neh ntu, tơm tăm... tĕng nau kan "nơih pah kan lor, jêr pah kan bơh kơi". N'gâng kan bri dak xă hôm ntĭm gai bu nuyh bon lan tĕng kơt di nau ntĭm khoa học kĩ thuật lă tâm nau kan, sŏk dŏng tơm tăm mhe, mpô mpa mhe rong, gơi hao nau wăng sa, n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan, tâm nĕ gĕh bu nong iê bu nuyh. Bơh đah nĕ, M'bŭch mât nau kan ndâk njêng bon lan mhe hăn ksiêm, trĕng, đă pah kan ngačh nau kan gơi gĭt nau bên, joi ntĭm nau kan gơi nklaih nau jêr jŏk, nau văk khan...

Ðiện, trong hăn ta ntŭk bu nong iê bu nuyh dơi bu nkra tâm tâm ban

Wâl săm bŭt tâm xă dơi ndâk nkra têh uĕh

Âk r'năk tăm tơm sa play n'sĭt prăk tâm nau pah kan

Bu nuyh bon lan mât chăm tơm tăm tĕng nau kan dŏng krih dak si đăp mpăn

Du ntŭk tâm klang xă Quảng Sơn abaơ

Mai Anh

805
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.