Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Phú nsrôih ndâk nkra ngih wâl gung trong n'hao nau wăng sa - n'hao bri bon

27/10/2021 15:04 G10T+7

Xă Quảng Phú (Krông Nô) gĕh 8 thôn, bon, buôn, tâm nĕ gĕh âk bu nuyh Bu Nong, R'đe, Mông, Dao, Tày... rêh n'hanh pah kan. Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan xă trĕng nau pah kan ndâk nkra ngih wâl gung trong n'hao nau wăng sa - n'hao nau rêh bri bon tâm Nau kan ndâk njêng bon lan mhe jêng du ntil nau kan kh'lay. Yor gĕh prăk nsu kơl bơh Bri dak, Bu nuyh bon nđâp neh ntu, kơl prăk, kơl n'hâm suan, n'hao nau wăng sa - n'hao nau rêh bri bon tâm xă Quảng Phú rlau nar rlau hao, bư gĕh nau uĕh lăng ma nau rêh n'hanh nau pah kan bu nuyh bon lan.

100% ăp thôn, bon, buôn gĕh trong bê tông, trong dak blĭt gơi bu nuyh bon lan luh lăp, hăn luh bư mir jan ba.

Wâl săm bŭt mâm non Hoàng Anh dơi nkra tay, nkra mhe jrô nti, gơi kon se gĕh jrô ntim nti săm bŭt.

Ăp thôn, bon, buôn tâm lam xă lĕ gĕh wâl rbŭn bon têh uĕh.

Trong bri dak 28, găn ta klang xă Quảng Phú dơi Bu nuyh bon lan ân nđâp neh gơi pơk huy trong.

Nglau n'gân dak dơi nsu nkra mhe, nkra tay, gơi gĕh tŏng dak tŏ ma ăp ntil tơm tăm.

R'năk sa gĕh nau rêh jêr jŏk dơi bu kơl nkra wâl mhe.

A Trư

948
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.