Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Khê sir jul txu pluôl

17/02/2022 10:24 G2T+7

Xar Quảng Khê (Đăk Glong) muôx 3.241 tsêr, đrul 12.944 lênhx nênhs; hur ntơư, tsôngv box minhx xưx nênhs tsơưs muôx 1.020 tsêr, 4.199 lênhx nênhs. Chia uô muôx kangz hâu txu pluôl, xar Quảng Khê sir jul kra uô ntâu tsưr ziv pangz chuôz zis pluôl, chuôz zis jê pluôl cxuôv tsês tsêr ntuôl, txaik pênhr uô nox, zus tsax, uô mô hinhx sinh cêr, kra nghêx, nrar nuv uô…

Iz făngz, xar tsinhv kruôz ntuôl pêx xinhv muôz kôngz lông, tsax zus muôx grê cinh têr saz lus chok xưs li cax phê, phưx txoz, nhux đangs, yik, ntông nox txir… Đhâu ntơư, hâux lưv txu pluôl sâuv thangx tsangv xar lo ntâu cêt cuav jông. Ntâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs, chuôz zis pluôl tưz sâu ntơưr thor tơưv đhâu tsêr pluôl. Nhis nuôr, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo 42 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông, chuôz zis pluôl txu txix 27% (shông 2019) grêl yuôr 5%.

Tsi tangs pangz tsôngv phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang hax tângx cêr môngl lus, pangx tênhz, txir tênhz tơưk puv cêr… pangz jêx jos phuôv tsangr

Chuôz zis pluôl, jê pluôl tsinhr lo trôngx qơư cênhz đrul ban, nganhx cênhz tsêr sz jông zov chênhr pangz

Tsôngv box shir phangz thâuv lo chor tsêr saz jông puz kror đêx nyaz công côngx

Nênhs kôngz muôz chor nôngz kôngz, tsax zus muôx grê saz lus tu zus

Chok jâuz zus cangz tưz zos iz hur chor mô hinhx cinh têr cxuôv yeiz txu pluôl nto bê nhoz trôngx qơư

Ðhâu ntơưv siz shơư chor jưs anr, pênhr pangz uô mô hinhx zus tsax, ntâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs hlang đhâu pluôl truôx đrênhk

Mẫn Doanh

2,979
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.