Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Khê nsrôih trŭnh o-ach

17/02/2022 10:24 G2T+7

Xă Quảng Khê (Dak Glong) gĕh 3.241 r'năk, đah 12.944 bu nuyh; tâm nĕ, bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh 1.020 r'năk, 4.199 bu nuyh. Gơi pah kan di uĕh nau kan trŭnh o-ach, xă Quảng Khê lĕ nsrôih ndâk ăp ntil nau pah kan kơl r'năk o-ach, r'năk dăch o-ach lâm wâl ja wâl ruh rơch, kơl ân manh prăk hao nau pah kan bư mir jan ba, mât rong mpô mpa, ndâk njêng nau pah kan, ntĭm nau kan, joi nau pah kan kơl bon lan...

Bơh đah nĕ, xă hôm n'hưch jă bu nuyh bon lan sŏk tơm tăm, mpô mpa rong kh'lay r'noh prăk wăng sa gĕh ca phê, tiêu, be, ndrôk, sur, tơm sa play... Yor nĕ, nau pah kan trŭnh o-ach tâm xă lĕ dơi pah kan uĕh. Âk r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh, r'năk o-ach lĕ nchih săm bŭt dăn thơ luh r'năk o-ach. Abaơ, gĕh n'sĭt du huê bu nuyh tât 42 r'keh prăk du năm pah kan, r'noh r'năk o-ach trŭnh ntơm 27% (năm 2019) hôm e 5%.

Bơh đah kơl bon lan hao nau wăng sa, nau kan ndâk nkra trong hăn, điện, ŭnh ang trong hăn măng.... hôm sâm kơl bon lan hao tâm nau rêh

R'năk o-ach, dăch o-ach dơi xă pah kan n'hanh ăp n'gâng kan, m'bŭch kan trĕng, mât kơl

Bu nuyh bon lan m'ak yor dơi bu kơl koai ntu dak dŏng tâm bon lan

Bu nuyh bư mir sŏk dŏng ăp ntil tơm tăm, mpô mpa rong kh'lay r'noh tăch bư mir jan ba

Tăm tơm dâu rong ndrŭng brai jêng du ntil nau wăng sa lâm nau ji ngot trŭnh o-ach tâm xă

Yor dơi bu r'nglăp ăp ntil nau kan, dơi ân manh prăk r'văt mpô mpa rong, âk r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh lĕ klaih nau rêh o-ach nâp phêt

Mẫn Doanh

2,978
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.