Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Khê, plăch r'gâl tă bơh ndâk njêng bon lan mhe

29/07/2021 10:29 G7T+7

Xă Quảng Khê (Ðắk Glong) abaơ gĕh rlau 3.100 r'năk sa, tâm 12.750 bu nuyh đah ma rlau 3.170 bu nuyh bu nong iê nuyh.

Jêh rlau 10 năm bư tĕng pah kan Nau kan Bri dak ndâk njêng bon lan mhe, lam xă lĕ dăn gĕh rlau 220 r'me prăk, tâm nĕ bu nuyh bon lan kơl gĕh rlau 18 r'me prăk. Tât abaơ, xă lĕ pah kan lôch 19/19 ntil nau kan dah ăp ntil ndơ gĕh kan. Tâm nĕ, ăp ntil nau kan jêr gĕh r'noh prăk n'sĭt tâm nau pah kan, r'noh r'năk o-ach, mât đăp mpăn nau rêh bon lan, mât mray nau way, điện... Gĕh n'sĭt prăk du huê bu nuyh du năm pah kan rlau 41 r'me prăk; r'noh r'năk o-ach trŭnh hôm 5,77%, 80% wâl gŭ tâm bon lan kơp di tĕng nau n'hêl... Nau rêh bư mir jan ba, nau way - bon lan tâm lam xă rlau nar rlau hao tĕng nau kan plăch r'gâl lĕ r'ngôch tă bơh nau kan ndâk njêng bon lan mhe.

Trong lăp tâm ka lang xă Quảng Khê abaơ. Ảnh: A Trư

Trong hăn tâm xă, tâm ăp thôn, bon dơi bri dak nkra uĕh gơi gĕh trong nơih rdeh rdeng drăp ndơ

Wâl chơ dơi ndâk nkra têh uĕh, gơi gĕh ntŭk tăch r'văt drăp ân ma bu nuyh bon lan tâm xă

Gĕh n'sĭt prăk du huê bu nuyh pah kan rlau 41 r'me prăk du năm

Bon lan bu nong Mạ xă Quảng Khê mât mray nau way vâng tanh kăl e. Ảnh: A Trư

Bu nuyh Mạ bon B'Dơng n'hao nau kan chiă rong ndrôk, gơi n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan

Y Sơn

1,550
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.