Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao uĕh nau kan tâm r'năk sa mât mray nau way kăl e

04/11/2021 15:27 G11T+7

R'năk sa jêng ntŭk mât mray n'hanh ntĭm nti nau kh'lay nau way jrŏng rnoi kon bu nuyh. Ðah r'năk sa, ăp ntil ndơ khlay tâm nau way kăl e dơi jao ntĭm, gĭt êng. Abaơ, âk r'năk sa n'hao uĕh nau kan mât mray ăp ntil nau way uĕh bơh jrŏng rnoi kon bu nuyh n'hanh ntĭm nti ân ma oh kon kon sau.

Ntẅt lah nau kan mât mray nau ngơi; kho ao nchoh mbăn, trau sa kơt kăl e; nau way tâm nsông tâm sŏk ur sŏk sai, nau way ntâp khĭt, nau way bư brah kah gĭt ma jrŏng r'noi, nau way tĕng brah yang... Ta nau pah kan ăp ntil nau way aơ tâm r'năk sa lĕ ntĭm nti nau way jrŏng rnoi kon bu nuyh ntơm bơh u che tât ta oh mon kon sau. Ăp r'năk uănh kh'lay nau kan mât mray nau way kăl e ta ăp ntil nau pah kan kh'lay tâm nĕ gĕh nar bư brah kah gĭt ma jrŏng rnoi, nau tâm nsông sŏk ur sŏk sai, nau way ntâp khĭt... tĕng nuih n'hâm mât mray ăp ntil nau way uĕh n'hanh lâm chlơi nau way mô hôm saơ di, mô hôm uĕh ta nau rêh mhe abaơ. Ăp u che, me mbő bư bu nuyh pah kan uĕh, gĕh nô nau kh'lay, gơi oh mon kon sau mât mray uĕh ăp ntil nau way uĕh kăl e...

Lah gŭ ta wâl, ăp me mbő, u che bu nuyh Bu Nong ntĭm oh mon kon sau ngơi nau way me deh

Nau kan ntĭm bư ăp ntil trau sa kơt kăl e sâm kơl n'hao uĕh nuih n'hâm kon bu nuyh ân ma phung kon se

Bu nuyh Dao nchih ăp ntil nau bư brah ma jrŏng rnoi tĕng rplay săm bŭt bu nong khăn păng nơm

Ăp ntil nau way kh'lay uĕh kăl e dơi bu ntĭm nti êng ân ma kon se ntơm bơh u che, me mbő

Ăp bu nuyh tâm r'năk sâm kơl, ntĭm sơm phung kon se nau ngơi, rplay săm bŭt, nau way, nau pah kan, ăp ntil nau kan kăl e...

Ăp bu nuyh tâm r'năk tâm kơl mât mray uĕh nau nau way kăl e

H’mai

3,550
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.