Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phát huy vai trò gia đình trong giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống

04/11/2021 15:27 G11T+7

Gia đình chính là nơi lưu giữ và trao truyền giá trị văn hóa tộc người. Với cái nôi gia đình, các giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền, thẩm thấu một cách tự nhiên. Hiện nay, nhiều gia đình phát huy được vai trò trong việc lưu giữ những nét văn hóa tốt đẹp của tộc người và trao truyền cho các thế hệ con cháu.

Ví dụ như hoạt động gìn giữ ngôn ngữ mẹ đẻ; trang phục, ẩm thực truyền thống; phong tục tập quán hôn nhân, ma chay, thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng... Chính việc thực hành những nét văn hóa đó trong gia đình đã trao truyền văn hóa tộc người từ đời này qua đời khác. Mỗi gia đình cần chú trọng thực hiện những nghi lễ truyền thống trong các sự kiện quan trọng như ngày giỗ, tết, cưới xin, ma chay... trên tinh thần gìn giữ những giá trị tích cực và loại bỏ những yếu tố hủ tục, không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại. Các bậc ông bà, cha mẹ phải là người thực hiện những chuẩn mực, giá trị, làm tấm gương trong bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống… (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Khi ở nhà, các bậc cha mẹ, ông bà người M'nông giáo dục con cháu nói với nhau bằng tiếng mẹ đẻ

Việc truyền dạy nấu những món ẩm thực truyền thống của dân tộc mình giúp hình thành nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ

Người Dao ghi chép lại những bài cúng tổ tiên để lại bằng chữ viết riêng của dân tộc mình

Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được trao truyền một cách tự nhiên cho con trẻ từ bậc ông bà, cha mẹ

Các thế hệ trong gia đình cần quan tâm, giáo dục cho thế hệ sau tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, các nghề truyền thống...

Các thành viên trong gia đình cùng giữ gìn bản sắc văn hóa tạo nên truyền thống tốt đẹp

H’mai

3,548
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.