Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phat hui phâmv tsât “Bôx đôis Zơưv côngz Hồ” hur ntu yaz

23/12/2021 10:08 G12T+7

Muôx iz ntu yaz hur hâux lưv ntơưv Cuân đôis Pêx xinhv Việt Nam zos phangx tangr, tir cangz moz Covid-19. Chor tuz trok Zơưv côngz Hồ tsinhz cênhz đreiv cxuô cxênhx, nganhx haz tangs nro pêx xinhv txuôs nzir sir jul hlangz đhâu txov nhev, sir jul cor zênhx cangz moz, por vêv an toanx đăngs jul, chêr ntangx njul ntơưv Pêx xinhv.

Uô cê ntơưv uô tar jông hâux lưv, sănr sangx ntâus tsangv, tuôr truôx đrênhk nongx côt hur sưs nghiex cxiv tsang haz por vêv Têz qơưs, Cuân đôis Pêx xinhv Việt Nam txuôs nzir vai tsox zos iz hur chor lưx lươngs nongx côt, ntâus ntêx hur jas tir tangr cangz moz   Covid-19. Chor tuz trok tưz tsi cxơưx phiv liv, txov nhev, hi sinh hanhx phuc ntơưv zus, uô muôx chor “blôngx tir thair” tov hâur ntêx hur hâux lưv phangx, tangr cangz moz Covid-19.

Chor tuz trok Zơưv côngz Hồ tsinhz cênhz đreiv cxuô cxênhx, nganhx haz tangs nro pêx xinhv txuôs nzir sir jul hlangz đhâu txov nhev, sir jul cor zênhx cangz moz, por vêv an toanx đăngs jul, chêr ntangx njul ntơưv Pêx xinhv...

Cuân đôis sănr sangx “tsês mor, kênh yo”, tsês trâu Pêx xinhv ntơưv qơư cêv kuôl tox tsongs chor cơ sơv vâts tsât haz tu đăngs jul jông hlo

Cuân đôis tsinhv cênhz đrul tu pluôl nox, uô nênhx, đăngs jul trâu pêx xinhv thangx tsangv cêv kuôl

Tuz trok biên phongx ndil seiz, tangr hoax đôngs môngl lus cxuv chei haz phangx tangr cangz moz Covid-19 ntơưv đriv

Canr bôx, tuz trok jur qơư tangr 24/24 chia chox tax tul trâu Pêx xinhv

Canr bôx, tuz trok chor qơư tangr, phangx, tangr cangz moz Covid-19 uô jâuz, chia lo nox

Yangz shuv linh hoax thich ưngr trâu cangz moz hur điêux ciêns yaz

Mẫn Doanh

2,938
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.