Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Nâm N’đir hao pah kan uĕh blau

26/08/2021 14:46 G8T+7

Xă Nâm N'đir (Krông Nô) abaơ gĕh tâm 4.100 hec ta neh tăm tơm kông nghiệp n'hanh tơm gleh nar. Tâm nĕ, dăch tât 1.200 hec ta neh tăm ba lŏ, bum prŭm, mbo...

Ăp năm dăch abaơ, bon lan bu nong iê bu nuyh ta xă Nâm N'đir rlau nar rlau r'gâl nau pah kan bư mir jan ba dah kăl e jêng nau pah kan bư mir tăch r'văt drăp ndơ; tĕng kơt nau ntĭm khoa học, nau ntĭm kĩ thuật lăp tâm nau pah kan; tăm tĕng phung gĕh nau rêh o-ach... Tâm nĕ gĕh nau pah kan dŏng r'nih ba mhe, play âk tăm; r'gâl tơm tăm mhe ta ăp ntŭk neh mô tŏng dak tŏ, neh mô hôm saơ jêng. Bu nuyh bon lan uănh kh'lay nau pah kan tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật lăp tâm nau bư mir jan ba; tăm 2 - 3 tâ du năm. N'gâng kan bri dak kơl ndâk njêng nau kan mhe, hao dŏng ndơ uĕh, ndơ gĕh tâm n'qual,... Yor nĕ n'hao r'noh prăk gĕh n'sĭt ta du hec ta neh tăm gĕh ntơm 50 - 60 r'keh prăk tât 90 - 100 r'keh prăk du năm. Gĕh r'năk blau pah kan, tăm di tơm, n'sĭt dăch tât 150 r'keh prăk.

Bu nuyh bon lan r'gâl ăp ntŭk neh tăm tuh, mbo, ba lŏ mô hôm saơ jêng gơi tăm tơm bum prŭm huy dăch tât 300 hec ta

Âk ntil nau pah kan tăm êng du ntil tơm, âk ntil tơm, n'sĭt âk prăk tâm nau wăng sa

Bu nuyh bon lan nkra trong dĭng dak hoch gơi pơk tŏ êng ma ăp tơm tăm

Bu nuyh tăm êng du ntil tơm, gơi tĕng nau kan ndrênh lŏ huy n'hanh bư mir jan ba tăch r'văt drăp ndơ

Âk bu nuyh bon lan tăm mbo kí buăn ma phung doanh nghiệp, pah kan ndrel tĕng nau ntĭm kĩ thuật, gơi tăch mbo kh'lay r'noh prăk

Wâl pom dak dơi ndâk nkra gơi bu nuyh bon lan gĕh dak dŏng tŏ bư mir jan ba

Mẫn Doanh

1,253
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.