Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nông dân Nâm N’đir nâng cao hiệu quả canh tác

26/08/2021 14:46 G8T+7

Xã Nâm N’đir (Krông Nô) hiện có khoảng 4.100 ha đất trồng cây công nghiệp và cây ngắn ngày. Trong đó, gần 1.200 ha đất trồng hoa màu các loại như lúa, khoai lang, ngô...

Những năm gần đây, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Nâm N’đir từng bước thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu nhỏ lẻ sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa; áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; trồng trọt theo nhóm cho người nghèo… Điển hình như việc đưa các giống lúa mới, có chất lượng cao vào sản xuất; chuyển đổi cây trồng ở những diện tích đất thiếu nước, năng suất kém. Người dân chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất; luân canh trồng 2 - 3 vụ trong năm. Chính quyền hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương… Qua đó nâng mức thu nhập bình quân 1 ha đất/năm từ 50 - 60 triệu lên hơn 90-100 triệu đồng. Có nhiều hộ đầu tư, thâm canh tốt, thu nhập gần 150 triệu đồng.

Người dân chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả như đậu, ngô, lúa sang trồng khoai lang với diện tích hơn 300 ha

Nhiều mô hình chuyên canh, xen canh cây trồng mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao

Đồng bào ứng dụng hệ thống tưới nước tự động trong trồng trọt

Đồng bào canh tác theo mô hình thâm canh, hướng đến những cánh đồng mẫu lớn và sản xuất hàng hóa

Nhiều hộ trồng ngô ký kết với doanh nghiệp, phối hợp sản xuất theo quy trình kỹ thuật, được bảo đảm đầu cho ra sản phẩm

Hệ thống thủy lợi được đầu tư để người dân sản xuất thuận lợi

Mẫn Doanh

1,252
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.