Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir mât chăm tơm mi nga tăch ta nar Têt Nguyên đán

30/12/2021 10:14 G12T+7

Ta ăp nar abaơ, ta ăp r'năk tăm tơm mi nga tâm lam n'gor Dak Nong dôl drăp jăp mât chăm ăp nil tơm mi nga, tơm si gơi gĕh ndơ tăch ta nar Têt Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ðah ăp ntil kao mi nga gĕh kao mi nga cúc, kao mi nga li, kao mi nga lay ơn, kao mi nga hồng, kao mi nga lan..., tĕng ăp ntil tơm mi nga nĕ bu nuyh bon lan tăm ơm ma mô.

A abaơ, bu nuyh bon lan dôl mât chăm gơi tơm mi nga ngăch jêng, koh n'kĭng, koh mlom... Bu nuyh bon lan tăm tĕng nau mbên n'hanh mât chăm ân uĕh gơi tơm mi nga blang kao di nar tăch kh'lay r'noh prăk. Tĕng ăp bu nuyh tăm tơm mi nga, năm aơ trôk nar mô saơ tâm di n'hanh rnih tơm mi nga mô saơ uĕh nĕ âk ntŭk tăm mô saơ jênhg. Klach mô gĕh bu r'văt yor gĕh nau ji tưp nĕ âk r'năk bu nuyh bon lan tăm iê dơm đah ma năm e...

Bu nuyh bon lan nthăng rse gơi jră tơm mi nga song, mô gĕh chôt lah gĕh mih rsiăl

Jêh pơk ŭnh ang măng, tơm mi nga cúc dôl luh mlom, yor nĕ bu nuyh bon lan dôl sui phân, tŏ dak n'hanh koh n'kĭng

Gơi mi nga blang tâm ban, uĕh, he mât chăm n'hanh koh n'kĭng ân di ma ăp chậu tăm tơm mi nga

Bu nuyh bon lan dôl nsrôih mât chăm đah nau dăn gĕh du yăn tăm gĕh kaomi nga uĕh, tăch kh'lay r'noh prăk

Bu nuyh bon lan rôk tơm mi nga ly ntu ndrŭng sa, tơm mi nga mô saơ jêng

Hồ Mai

1,411
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.