Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Côngv têk por vêv môi trươngx

20/04/2022 16:45 G4T+7

Môi trươngx mangl ô nhiêmr tiv zix mas zos tiz nênhs. Chia bov đamv phuôv tsangr truôx đrênhk, tiz nênhs tsuv uô nênhx jông, tuôr tsês, por vêv môi trươngx. Cxuô lênhx tsuv hanhx đôngx pangz môi trươngx iz puôl ndil hur saz, hêx sinh their lo cân băngx.

Cênhz ntơư, tsuv tangr chor hanhx đôngx tsi jông, tac đôngx tsi jông trâu tưx nhiên xưs li luôx ntur jôngr, khai thac taix nguên cxuv chei, khai thac đhâu đêx hur angr… Pêz cxuô lênhx tsuv pâuz tưx tuôr tsês uô nênhx ntơưv zus. Ntơư zos saz xangr tưz zos tsach nhiêms ntơưv cxuô lênhx, iz lênhx, iz car nhênhs sâuv kangz ntux. Por vêv môi trươngx tưz zos por vêv cêr chiax nhoz ntơưv pêz haz trâu cxênhx tov kangz.

Cxuô cxênhx, nganhx, đoanx thêv haz pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông trâu saz côngv chok ntông njuôz

Côngv têk sâu, xưv lir jac por tsês bur chia por vêv môi trươngx chiax nhoz njuôz-hur saz-jông gâux

Hoax đôngx tso njêl hur nav đêx, pangl đêx nax shông chia cân băngx sinh thair

Bu jac por tsês por vêv môi trươngx đêx

 

H'Mai

3,177
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.