Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm kơl n'hâm suan mât kloh ntŭk rêh

20/04/2022 16:45 G4T+7

Ntŭk rêh bâ yor kon bu nuyh bư. Gơi đăp mpăn hao uĕh nau rêh, kon bu nuyh he rêh dơh dăch, mray, mât kloh ntŭk rêh. Ăp bu nuyh pah kan di sâm bư ntŭk rêh bơh pĭt kloh n'hanh uĕh, ăp ntil mpô mpa sinh thái tâm ban.

Jêh rĭ, ngăch n'gang ăp ntil nau pah kan mô saơ di, bư gĕh nau roh tât ta bri dak neh ntu tâm nĕ lah gĕh nô nau muih phă bri, sŏk dŏng ăp ntil ndơ tâm neh tih, sŏk dŏng âk ir dak tâm neh... Ăp bu nuyh he gĭt mât uănh nau rêh he nơm. Nĕ jêng nau mĭn gĭt n'hanh nau kan bơh ăp kon bu nuyh, ăp bu nuyh klơ play neh. Mât kloh ntŭk rêh jêng du ntil nau kan mât nau rêh he nơm n'hanh oh kon he bơh kơi.

Ăp n'gâng kan, m'bŭch kan, phung kan n'hanh bu nuyh bon lan tâm lam n'gor Dak Nong nsrôih tăm tơm si

Tâm kơl n'hâm suan dônh, sŏk su n'dŏk gơi mât ntŭk rêh ndrêh - kloh - uĕh

Nau pah kan mbơk ka ta n'hor dak, ntu ka, nglau dak ăp năm bư tâm ban nau gĕh hệ sính thái

Sŏk n'dŏk bu klŭp tâm dak gơi bư kloh nglau dak

 

H'Mai

3,178
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.