Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs Mênhx Jênhx Phú Thọ nhoz Đăk Nông

07/04/2022 09:12 G4T+7

Uô kangz 20 shông tsir Phú Thọ tuôx nhoz jos Đồng Tiến, xar Đăăk Nia (đrôngl Gia Nghĩa) uô nox nhoz, luz nênhx ntơưv jê 40 tsêr nênhs Mênhx Jênhx muôx ntâu hlôngr yaz. Hlang đhâu txov nhev haz sir jul nde trux, luz nênhx ntơưv chor chuôz zis Mênhx Jênhx nhoz ntơưv nuôr ziv nuz ziv hlôngr yaz.

Nhis nuôr jos Mênhx Jênhx tưz tsi yuôr tsêr pluôl, ntâu chuôz zis muôx sâu ntâu, uô nênhx muôx. Chor tsêr nênhs Mênhx Jênhx côngv saz, nhoz cênhz chor pux tuz nhuôs iz txưv nhoz qơư chia uô cê cxiv tsang qơư nhoz tiv oz. Nax shông, tsi tangs nênhs Mênhx Jênhx ntơưv nuôr, ntâu chuôz zis kuz tsêr Phú Thọ haz nênhs Mênhx Jênhx sâuv thangx tsangv xênhr tưz tuôx jos Mênhx Jênhx Đồng Tiến uô cê tsov cưv lêr côngv zơưv Côngz Hùng Vương, kruôz ntuôl tuz nhuôs lus hâur pâuk haz truênx thôngr jông ntơưv minhx cxưx…

Tsôngv box Mênhx Jênhx ntơưv nuôr tangz tov lov jêv ntưl bangx trâu nuz Lêr côngv zơưv Côngz

Tix lâul Đỗ Đình Kiên, minhx cxưx Mênhx Jênhx ntâus ntêx hur uô bluô nux haz môngl côngv phong tsox trôngx qơư

Chuôz zis tix lâul Phạm Hữu Sinh, minhx cxưx Mênhx Jênhx muôx chuôz thênhx đangr pho sâuv qơư nhoz tiv oz

Đrul saz nhiav kuz qơư, til lus hâur pâuk, cxuô chuôz zis côngv saz, siz pangz hur luz nênhx

Ntâu chuôz zis Mênhx Jênhx ntơưv nuôr nde uô bluô nux ntơưv chor mô hinhx chok ntâu zangv kôngz cênhz zus tsax

Tsi tangs uô cinh têr coz, chor tsêr nênhs Mênhx Jênhx tsinhv zov chênhr đâux tư, tu tuz huôs cơưv shuv

H' Mai

3,305
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.