Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Mường Phú Thọ ta Dak Nong

07/04/2022 09:12 G4T+7

Jêh rlau 20 năm tă bơh Phú Thọ lăp rêh ta thôn Ðồng Tiến, xă Dak Nia (bon têh Gia Nghĩa) ndâk njêng nau kan, nau rêh dăch tât 40 r'năk sa bu nong Mường gĕh âk nau plăch r'gâl m'ak. Găn nau jêr jŏk n'hanh gĕh nau nsrôih, nau rêh ăp r'năk sa bu nuyh Mường ta aơ rlau nar rlau hao.

Abaơ bon Mường mô hôm gĕh r'năk o-ach, gĕh âk r'năk sa n'sĭt âk prăk tâm nau pah kan, gĕh nau rêh ndrŏng hao. Ăp r'năk sa bu nuyh Mường tâm rom gop, dơh dăch đah bu nuyh bon lan tơm gơi tâm kơl n'hâm suan ndâk njêng ntŭk rêh deh tâl bar. Ăp năm, bơh đah bu nuyh Mường ta aơ, âk r'năk tơm bă bă bơh Phú Thọ n'hanh bu nuyh Mường tâm lam n'gor lĕ tât rbŭn ta bon Mường thôn Ðồng Tiến gơi ndâk nau bư brah Giỗ tổ Hùng Vương, nkah kon sau kah gĭt tô tơm jrŏng rnoi n'hanh nau way uĕh bơh bu nong...

Bu nuyh Mường ta aơ drưh đrưh rơm ndơ ân nar Rbŭn Giỗ Tổ

Nô Ðỗ Ðình Kiên, bu nong Mường leo pah kan lor ân uĕh gơi bu nuyh bon lan tĕng kơt kan hao bư ndrŏng n'hanh tĕng pah kan ăp ntil nau kan tâm bon lan

R'năk sa nô Phạm Hữu Sinh, bu nong Mường gĕh wâl têh uĕh ta ntŭk rêh deh tâl bar

Ðah nau rŏng ma ntŭk deh ơm, kah gĭt ma tô tơm jrŏng rnoi, ăp r'năk tâm rom gop, tâm kơl tâm nau rêh

Âk r'năk sa bu nuyh Mường lĕ hao ndrŏng yor tăm ăp ntil tơm n'hanh rong mpô mpa

Bơh đah blau wăng sa, ăp r'năk bu nuyh Mường hôm mât, ntĭm oh kon nti săm bŭt

H' Mai

3,306
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.