Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao âk nau gĭt gĕh nau tâm ban bu klô n'hanh bu ur

31/03/2022 13:59 G3T+7

Abaơ, bư tĕng ăp ntil nau pah kan tâm nau kan gĕh nau tâm ban bu klô n'hanh bu ur ta mpeh bu nong iê bu nuyh hôm e gĕk âk nau jêr. Gĕh nau mô tâm ban ta r'noh kơp hao nau kan bu klô n'hanh bu ur; tâm nĕ bu ur n'hanh kon se bu ur bu nong iê bu nuyh jêng bu nuyh gĕh âk nau mô uĕh tât tâm n'hâm suan, mô gĕh nau tâm ban đah bu klô. Yor gĕh nô nau aơ, Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong lĕ ndâk nau nchră pah kan "Ndơkan Mbơh ntĭm tâm nau kan tâm ban bu klô n'hanh bu ur ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh tâm lam n'gor Dak Nong tâm năm 2021 - 2025".

Nau kan aơ gơi n'hao uĕh ăp ntil nau kan mbơh ntĭm ân tâm ban bu klô n'hanh bu ur; sâm kơl bư plăch r'gâl uĕh tay nau kan tâm ban bu ur n'hanh bu klô; n'hao âk nau kh'lay bơh bu ur tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh... Ăp n'gâng kan, ăp m'bŭch kan, ntŭk kan dơi n'gor đă pah kan ndrel gơi n'hao dăng nau kan tâm r'nglăp tĕng nau nchră aơ, gơi bư gĕh nau dơi, bư gĕh nau kan ân bu ur n'hao uĕh nau blau pah kan khăn păng nơm, sâm kơl n'hâm suan pah kan uĕh ăp ntil nau kan hao nau wăng sa - nau rêh bon lan tâm lam n'gor...

R'năk sa mô dơi tâm kuh tâm lah khă ma kon bu ur mô rĭ kon bu klô

N'hưch hao ntĭm nau way ơm, nau way uĕh kăl e bơh bu nong tâm di ma nau kan tâm ban bu klô n'hanh bu ur

Bu ur bu nong iê bu nuyh hao nau kh'lay, nau blau pah kan tâm bon lan

N'hao nau kh'lay phung bu ranh bon, kô ruảnh bản gơi hao uĕh nau kan mbơh ntĭm tâm ban nau kan bu klô n'hanh bu ur

Nau kh'lay, nau pah kan bơh bu ur bu nong iê bu nuyh rlau nar rlau dơi trĕng kơl, ndâk njêng pah kan uĕh

H' Mai

3,681
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.