Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâng cao nhận thức bình đẳng giới

31/03/2022 13:59 G3T+7

Hiện nay, việc thực hiện các mục tiêu liên quan đến bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) vẫn còn những mặt hạn chế nhất định. Có sự khác biệt trong các chỉ số phát triển giữa nam và nữ; trong đó phụ nữ và trẻ em gái DTTS là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương, chịu bất bình đẳng về giới. Trước thực tế đó, UBND tỉnh Đắk Nông triển khai kế hoạch thực hiện “Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trong vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025”.

Kế hoạch với mục tiêu tăng hiệu quả các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới; nâng cao vị thế của phụ nữ trong vùng đồng bào DTTS… Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan được yêu cầu tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động liên quan tới kế hoạch này, nhằm tạo cơ hội, điều kiện cho phụ nữ phát huy được năng lực bản thân, góp phần chung tay thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn...

Gia đình không phân biệt đối xử dù con trai hay con gái

Khuyến khích phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới

Phụ nữ DTTS phát huy vai trò, năng lực trong cộng đồng

Phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản về truyền thông bình đẳng giới

Vai trò, vị trí của phụ nữ DTTS ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện phát huy

H' Mai

3,682
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.