Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâm N’đi trâu saz cxiv tsang jêx jos yaz

11/11/2021 09:59 G11T+7

Xar Nâm N’đir (Krông Nô) muôx 8 luz jos đrul 2.093 tsêr, yangx 9.500 lênhx nênhs; minhx cxưx nênhs tsơưs txir muôx 65%. Đhâu 10 shông ntâu kra cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz uô tar 15/19 tiêu chir. Hur ntơư, chor tiêu chir phiv liv tưz uô tar xưs li: Cui hoaix, zos thông, thuiv lơis, pangx tênhz, thu nhâx…

Đhâu ntơư, tox điêux ciêns chia cxangz nde luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv pêx xinhv; ndêx muôl jêx jos muôx ntâu hlôngr yaz; thu nhâps fênhx đrăngz lo yangx 43,6 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông. Txix nuôr txus shông 2022, Đảng bộ, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar Nâm N’đir  sir jul uô tar 4 tiêu chir tsinhv yuôr: Tsêr cơưv, y têr, cuôr phongx-an ninh haz hêx thôngr tsinhz chei; cênhz tuôr truôx đrênhk cxuô li tiêu chir chia xar lo huv jêx jos yaz.    

Plơưr xar Nâm N’đir tangz tov hlôngr yaz cxuô nuz

Hêx thôngr thuiv lơis lo cxiv tsang, bov đamv txâus đêx tsuôk trâu cxuô zangv kôngz lông

Chor thangx tsangv uô nox ntơưv jos por lênhx muôx cêr mox nhex, luôv cxeik

Kos laz zos kôngz chok sâu lo ntâu trâu nênhs kôngz Nâm N’đir

Nênhs kôngz sir zôngv mair moc lus uô nox uô hâuk

Tsôngv box Chu nhoz jos Nam Thanh jaz haz luôv cax phê

A Trư

1,354
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.