Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâm N'đir nsrôih ndâk njêng bon lan mhe

11/11/2021 09:59 G11T+7

Xă Nâm N'đir (Krông Nô) gĕh 8 thôn, bon đah ma 2.093 r'năk sa, rlau 9.500 bu nuyh; bu nong iê bu nuyh gĕh tâm 65%. Jêh rlau 10 năm ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ xă lĕ pah kan gĕh 15/19 ntil nau kan. Tâm nĕ, ăp ntil nau pah kan jêr lĕ dơi pah kan lôch gĕh: Tâm pă ntŭk rêh, nkra trong hăn, nkra nglau dak, điện, r'noh prăk gĕh n'sĭt du huê bu nuyh du năm pah kan...

Yor nĕ, sâm kơl n'hao uĕh nau rêh nuih n'hâm, nau rêh gĕh drăp ndơ dŏng bơh bu nuyh bon lan; saơ mpơl nau rêh tâm bon lan gĕh âk nau plăch r'gâl mhe; gĕh n'sĭt du huê bu nuyh pah kan du năm rlau 43,6% r'keh. Ntơm abaơ tât năm 2022, Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan xă Nâm N'đir kan tay ân lôch 4 ntil nau kan hôm e: Wâl săm bŭt, y tế, mât bri dak - mât nau rêh bon lan đăp mpăn n'hanh hệ thống chính trị; jêh rĭ mât uĕh ăp ntil nau kan lĕ dơi pah kan lôch gơi dơi kơp di bon lan mhe.

Tâm klang xă Nâm N'đir dôl plăch r'gâl ăp nar

Nglau n'gân dak dơi nkra, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ma ăp ntil tơm tăm

Ăp mpeh bư mir jan ba ta ăp thôn, bon abaơ lĕ dơi nkra trong bê tông, trong dak blĭt

Bum prŭm jêng du ntil tơm tăm bư n'sĭt prăk rêl ma bu nuyh bư mir xă Nâm N'đir

Bu nuyh bon lan dŏng rdeh kai neh bư mir jan ba

Bu nuyh Dao ta thôn Nam Thanh ih n'hanh kĭn ca phê

A Trư

1,352
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.