Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Long Sơn đẩy mạnh phát triển nông nghiệp

03/03/2022 09:08 G3T+7

Xã Long Sơn (Ðắk Mil) hiện có hơn 420 hộ, hơn 1.800 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao... chiếm khoảng 97%. Long Sơn xác định được vùng đất và cơ cấu giống, chú trọng trồng các cây trồng mũi nhọn như cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái… để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, địa phương nỗ lực chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, từng bước thực hiện chuyển dịch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, thay thế những cây cà phê, năng suất kém sang trồng những cây giống mới cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao, các loại cây trồng hàng năm tăng lên.

Ðến nay, trong khoảng 2.000 ha đất nông nghiệp, xã đã xây dựng vùng chuyên canh lúa nước 180 ha; vùng sản xuất cây công nghiệp, hoa màu khoảng 1.700 ha. Mô hình chăn nuôi phát triển với khoảng 10.000 con gia súc, gia cầm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng/người/năm.

Long Sơn đã xây dựng vùng chuyên canh lúa nước hai vụ với 180 ha, năng suất bình quân 7 tấn/ha

Nông dân xã Long Sơn chuyển đổi diện tích cà phê cà cỗi, năng suất thấp sang trồng cây ăn trái cho giá trị kinh tế cao

Hiện nay, xã Long Sơn đã hoàn thành 95% kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2021-2022

Tuyến đường vào khu sản xuất được bê tông hóa, giúp người dân thuận lợi trong việc phát triển sản xuất

Mô hình nuôi dê của gia đình anh Hà Văn Cường, dân tộc Nùng cho thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đầu tư máy móc phục vụ sản xuất

Y Sơn

2,696
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.