Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô chú trọng xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng

23/09/2021 11:06 G9T+7

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Krông Nô đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai. Huyện quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để phát triển kinh tế nông nghiệp. Đây là hướng đi mới để người dân giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, địa phương chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; hình thành nền nông nghiệp có giá trị cao, sạch, an toàn. Krông Nô đã và đang xây dựng 6 nhóm với 33 sản phẩm đặc trưng. Tất cả 12 xã, thị trấn đều đã đăng ký sản phẩm đặc trưng. Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch, liên kết sản xuất, huy động nguồn lực, chính sách ưu đãi nguồn vốn vay, hỗ trợ đăng ký nhãn mác hàng hóa cho sản phẩm... Việc xây dựng và phát triển sản phẩm đặc trưng góp phần quảng bá, nâng tầm sản phẩm nông nghiệp, từng bước ổn định chất lượng, đầu ra cho sản phẩm và giúp nông dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Xã Buôn Chóah chọn lúa nước để xây dựng chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

Bơ là một trong những sản phẩm nông nghiệp đang được xã Nam Ðà xây dựng thành sản phẩm đặc trưng

Krông Nô chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế để thuận lợi xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng

Xã Nâm N’đir trồng khoảng 250 ha khoai lang dọc bờ sông Krông Nô mỗi vụ tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương

Năm 2021, Krông Nô lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận vùng sản xuất ngô F1 công nghệ cao tại xã Ðức Xuyên

Các sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng cao huyện Krông Nô được giới thiệu, quảng bá trong và ngoài tỉnh

Y K Rắk

1,070
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.