Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Plăch r'gâl uĕh xă bon lan mhe Dak R'la

25/11/2021 10:09 G11T+7

Xă Dak R'la (Dak Mil) gĕh 9.279 hec tar neh ntu, rlau 12.500 bu nuyh bon lan rêh ta 12 thôn; tâm nĕ bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh tâm 19%.

Jêh rlau 10 bư tĕng Nau kan ndâk njêng bon lan mhe, xă Dak R'la lĕ joi dăn gĕh dăch tât 35 r'me prăk, tâm nĕ Bu nuyh bon lan n'hanh doanh nghiệp tâm lam xă kơl gĕh dăch tât 7,5 r'me prăk gơi ndâk nkra ngih wâl gung trong. Tât abaơ, nau rêh tâm xă lĕ gĕh âk nau plăch r'gâl, ngih wâl gung trong klăp lah bư gĕh nŭm ndơ dŏng gơi bu nuyh bon lan bư mir jan ba n'hanh hao tâm nau rêh. Abaơ, gĕh n'sĭt du huê bu nuyh rlau 44 r'keh prăk du năm. R'noh o-ach tâm xă trŭnh hôm e 2,14% r'noh bu nuyh bon lan. Ăp thôn tâm xă lĕ gĕh nŭm wâl rbŭn... Thay 7/2021, xă Dak R'la dơi Ủy ban Bon lan n'gor kơp jêng xă Bon lan mhe. Năm 2025, xă Dak R'la nsrôih pah kan ân dơi gĕh nau kơp bon lan mhe kiểu mẫu.

Trong hăn tâm âk thôn lĕ dơi nkra jêng trong bê tông, sâm kơl bu nuyh bon lan gĕh trong nơih luh lăp, rdeng drăp ndơ

Wâl săm bŭt ăp gưl nti tâm lam xă rlau nar rlau dơi bri dak kơl ndâk nkra tay, gơi gĕh ntŭk kon se nti săm bŭt

Bu nuyh bon lan xă Dak R'la dơi bri dak mât mray n'hâm suan săk jăn n'jrăng n'gang nau ji Covid-19

Tât năm 2021 gĕh n'sĭt du huê bu nuyh du năm kan rlau 44 r'keh prăk

Khay 7/2021, Dak R'la dơi kơp di xă Bon lan mhe

Du ntŭk mpơl tâm klang xă bon lan mhe Dak R'la nar aơ

Y Sơn

3,650
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.