Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kon se nti săm bŭt lam n'gor plâ nti jêh rlu Têt Nguyên đán

10/02/2022 09:10 G2T+7

Ôi lơ 7/2, kon se nti săm bŭt tâm lam n'gor ntơm plâ sĭt nti jêh rlu sa Têt Nguyên đán. Ăp wâl săm bŭt n'hao tay nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp tĕng nau ntĭm. Bơh đah nĕ, âk wâl săm bŭt ngăch mât đăp mpăn nau nti ren kon se, ndâk tay nau kan mhe ta học kì II gơi gĕh nau ntĭm nti tâm di tĕng nau kan.

Mô gĕh đă tĕng nau kan khă nĕ âk wâl săm bŭt gĕh me mbő tă bơh n'gor êng ân oh kon hăn xét nghiệm Sars-COV-2 âm tính tĕng kỹ thuật RT-PCR mô rĭ test ngăch kháng nguyên jŏ ngăn ngên tâm 72 mông. Ăp wâl săm bŭt gĕh nau nkah lah saơ oh kon gĕh nau ji kop, siĕk, jêr jruh n'hâm... ân kon se gŭ ta wâl n'hanh mbơh ân phung kan y tế tâm bon lan gĭt gơi bu gĭt gĕh nau ntĭm ân di tâm nau kan n'jrăng n'gang nau ji.

Ăp wâl săm bŭt ndâk nau nchră kan ntĭm nti ta học lỳ II năm nti 2021 - 2022 tâm di tĕng nau nchră pah

Kan bộ, nai ntĭm, bu nuyh kan plâ sĭt ta wâl săm bŭt lah gĕh xét nghiệp âm tính đah Sars-COV-2

Kon se put muh plâ ta wâl săm bŭt nti jêh rlu Têt Nguyên đán

Kon se nti săm bŭt dŏng dak si tho ti ân khĭt ka man lor ma lăp tâm jrô nti

Kon se nti săm bŭt dŏng dak si tho ti ân khĭt ka man lor ma lăp tâm jrô nti

Mẫn Doanh

1,597
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.