Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan thôn 15 xă Dak N’Drŭng đăp mpăn nau rêh ta ntŭk gŭ mhe

08/09/2021 10:57 G9T+7

Năm 2018, xă Dak N'Drŭng (Čů Jŭt) kơl ân neh ntu rêh ma 75 r'năk sa bon lan iê bu nuyh Tày, Dao, Mông tă bơh ăp n'gor mpeh Bắc dôl rêh ăp ntŭk bơh pĭt n'har bri, tât rêh n'hanh bư mir jan ba ta thôn 15.

Ntŭk gŭ rêh mhe huy rlau 4 hec ta, dơi Bri dak nsu ndâk nkra trong hăn, ndâk nkra điện, ntu dak dŏng ndrel lam bu nuyh bon lan, wâl rbŭn thôn. Du r'năk sa tât rêh ta ntŭk mhe aơ dơi bu pă ntơm 300 - 400 met vuông neh, kơl ân 15 r'keh prăk ndâk nkra wâl gŭ.

Abaơ, thôn 15 gĕh 297 r'năk sa, 1.206 bu nuyh, tâm nĕ bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh 80%. Jêh dăch tât 3 năm sĭt rêh ta ntŭk mhe, nau rêh bu nuyh bon lan dôl plăch r'gâl. Bu nuyh bon lan dơi mât mray n'hâm suan săk jăn, kon se dơi nti săm bŭt. Ăp r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh mô rlu hao nau wăng sa, hao đăp mpăn nau rêh.

Du ntŭk mpơl ntŭk rêh mhe ta thôn 15

Trong rse ŭnh ang măng, trong rdeh hăn dơi bri dak kơl ndâk nkra uĕh

Bon lan bu nuyh Dao thôn 15 đăp mpăn rêh, đăp mpăn nau pah kan ta ntŭk rêh mhe

Bu nuyh bon lan thôn 15 gĕh dak dŏng ndrel hoch tât ta wâ

Sĭt ta ntŭk rêh mhe, bu nuyh bu nong Mông dơi mât mray oh kon uĕh lăng

Bu nuyh bon lan thôn 15 nsrôih hao nau wăng sa, đăp mpăn nau rêh

Y Krăk

1,526
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.