Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đoanx viên thanh niên xung cich tangr moz covid-19

11/08/2021 16:10 G8T+7

Uô ntêx muôx phuôv vangv ntâu ntơưv cangz moz Covid-19, cênhz đrul ntâu chor lưx lươngs, pangz đoanx viên, thanh niên (ĐVTN) sâuv thangx tsangv sênhr uô muôx tinh thânx xung cich, tinhx nguêns hur hâux lưv phangx, tangr moz bâuv ntâu hinhx thưc.

Ntâu ĐVTN tinhx nguêns thor môngl jur haz pangz mangx đăngs nuv ntơưv qơư cêv kuôl, qơư tangr cxênhz seiz moz cênhz lưx lươngs tsưc năng phangx, tangr moz. Chor cơ sơv đoanx cxiz chênhr siz pangz chor xur mông kruôz ntuôl lus tsưr ziv phangx, tangr moz, tinhx hinhx phuôv vangv moz sâuv mangx tsôngv langx haz môngl txus cxuô jêx jos…

ĐVTN pangz lưx lươngs tsưc năng njuôl chêr sur ntơưv chor qơư cxênhz seiz moz

ĐVTN nhoz jur nuz moz ntơưv Qơư cxênhz seiz moz Cai Chanh, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) kra yênhx châuv cxênhz lênhx pêx xinhv kra bor y têr…

ĐVTN tsov cưv kruôz ntuôl môngl lus phangx, tangr moz Covid-19

Chor đoanx cơ sơv pangz thiêt bix, cxuô zênhx y têr trâu qơư zur cêv kuôl, tangr cơư…

Cxuô cxênhx đoanx kruôz hu hâur pâuk tsôngv langx hoar pangz nhu iêur phâmv, thiêt bix y têr trâu chor trôngx qơư hur haz tov đrâu xênhr

ĐVTN trâu saz pangz chor tsêr mor trâu lưx lươngs ntu tov ntêx tangr moz haz pêx xinhv ntơưv thangx tsangv cêv kuôl tox tsongs

Mẫn Doanh

1,564
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.