Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðoàn viên druh ndăm lĕ n'hâm suan pah kan kơl n'gang nau ji tưp Covid-19

11/08/2021 16:10 G8T+7

Yor gĕh âk nau jêr yor nau ji tưp Covid-19 bư, ndrel ma ăp phung kan bă bă, phung đoàng viên, druh ndăm tâm lam n'gor lĕ n'hâm pah kan, kơl tâm nau pah kan n'jrăng n'gang nau ji tưp tĕng ăp ntil nau dơi kơl.

Âk đoàn viên druh ndăm dăn pah kan trực n'hanh kơl dăp ntŭk gŭ n'hanh ntŭk ngêt sa ta ăp mpeh bu cách ly, ntŭk n'king, mât nau ji tưp, ndrel ma ăp phung kan n'gang nau ji tưp. Ăp n'gâng kan đoàn cơ sở n'hao nau mbơh ăp ntil nô nau ntĭm n'jrăng, n'gang nau ji, nô nau plăch r'gâl mhe nau ji ta mạng xã hội n'hanh lưu động tât ta ăp thôn bon...

Ðoàn viên druh ndăm kơl ăp phung kan uănh săk jăn duh ma mô ta ăp ntŭk n'king mât nau ji tưp

Ðoàn viên druh ndăm măng nar trực tâm Ntŭk n'king mât nau ji tưp ta Cai Chanh, xă Dak Ru (Dak R'lâp) ntĭm âk rbăn bu nuyh bon lan mbơh nau kan y tế...

Ðoàn viên druh ndăm mbơh lưu động nau kan n'jrăng n'gang nau ji tưp Covid-19

Ăp đoàn cơ sở kơl ndơ dŏng, ndơ dŏng kan y tế ma phung trực cách ly, ntŭk bu cách ly, n'king mât nau ji...

Ăp n'gâng kan đoàn lĕ kuăl jă, dăn bon lan kơl ăp ntil drăp ndơ, ndơ dŏng y tế ân ma ăp n'qual tâm n'gor n'hanh bơh tach n'gor

Ðoàn viên druh ndăm nsrôih kơl n'gon piăng bư trau ân phung kan n'gang nau ji n'hanh bu nuyh bon lan ta ăp ntŭk bu cách ly nchŭn du ntŭk

Mẫn Doanh

1,568
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.