Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đoanx viên, thanh niên xênhr Đăk Nông uô trơưs Lâul kra

24/03/2022 10:56 G3T+7

Siz lưr cơưv shuv, los đôngx, uô trơưs Lâul kra, đoanx viên, thanh niên (ĐVTN) txênhr Đăk Nông muôx ntâu hoax đôngx tsinhz tas, uô nuv mênhx pêv, khăngv đinhs vai tsox ntơưv nênhs hluôs pangz mangx trâu phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx trôngx qơư. Xangv jiêng shông 2021, chor tsov cưv Đoanx, Hôix uô 194 công trinhx thanh niên, đrul grê 2,54 tiv nhiax; đrul chok yangx 240.360 tsoz ntông njuôz; tsov cưv 41 hoax đôngx tinhx nguêns đrul 2.216 lênhx ĐVTN côngv uô.

Nênhs hluôs xênhr tưz khơưs puz jê 4.450 poz nux, hocx bôngv trâu nhuôs zâu, chuôz zis txov nhev; puz 3 luz tsêr siz hluz, 3 luz tsêr côngv saz; cxiv tsang 17 thangx tsangv uô si trâu nhuôs zâu; khơưs puz 11 hêx thôngr mair liv đêx nyaz; njuôl moz, phaiz yuôx trâu jê 1.515 lênhx pêx xinhv; tso puz 2.090 đơn vix nyangr an toanx đrul 1.465 lênhx ĐVTN tuôx côngv… Tiv zix, chor hoax đôngx kruôz ntuôl, xung cich môngl côngv phangx, tangr moz Covid-19 lo kra đêz đangr, tsinhz tas, muôx kangz hâu; kruôz hu yangx 12 tiv nhiax trâu hâux lưv phangx, tangr moz…

ĐVTN uô jông tinh thânx xung cich ntâus ntêx viv côngx đôngx

ĐVTN tsov cưv pangz uô yangr tax trâu chuôz zis chinhr sach uô nênhx txov nhiv

Ntâu ĐVTN tưz zos nênhs uô ar tsov jông hur uô nox uô hâuk, cxiv tsang luz nênhx

Cxuô cxênhx Đoanx, Hôix tsinhr zov chênhr, zor zux saz xangr, tinh thânx nhiav têz qơưs trâu đoanx viên, thanh thiêur nhi

Cxuô cxênhx đoanx tsinhr pangz vâts tsât, tinh thânx trâu choe cưr zâu, chuôz zis uô nênhx txov nhev

Cxuô cxênhx đoanx pangz tsôngv box nênhs tsơưs uô nênhx txov nhev nde trux hur luz nênhx

H' Mai

1,558
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.