Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðoàn viên, druh ndăm n'gor Dak Nong tĕng kơt nau Wa ntĭm

24/03/2022 10:56 G3T+7

Tâm rlong ntĭm nti, pah kan, tĕng kơt nau Wa ntĭm, đoàn viên, druh ndăm n'gor Dak Nong lĕ gĕh âk nau pah uĕh, nau pah kan di, mpơl saơ nau kh'lay bơh bu druh ndăm tâm nau kan kơl n'hâm suan hao nau wăng sa - nau rêh bon lan tâm n'gor. Kơp êng năm 2021, ăp m'bŭch Ðoàn, Hội pah kan gĕh 194 nau kan bu druh ndăm, r'noh pah kan kơp gĕh 2,54 r'me prăk; pah kan ndrel tăm gĕh rlau 240.360 tơm si; ndâk 41 nau kan kơl n'hâm suan gĕh 2.216 đoàn viên druh ndăm tât pah kan.

Bu druh ndăm n'gor đoàn lĕ ân 4.450 ndơ, học bổng ma kon se, r'năk gĕh nau rêh jêr jŏk; nkra 3 wâl tâm rŏng, 3 wâl tâm r'nglăp têh; nkra mhe 17 ntŭk pâl ân ma kon se; ân 11 măy lọc dak; khăm, pă dak si ân ma dăch tât 1.515 bu nuyh; kơl ân gĕh 2.090 đơn vị m'ham gĕh 1.465 bu druh ndăm kơl... Tâm nĕ, ăp ntil nau kan mbơh ntĭm, kơl n'hâm suan n'jrăng, n'gang nau ji Covid-19 dơi ndâk kan lam ta ăp n'qual, gĕh nau pah kan uĕh, di; jă dăn rlau 12 r'me prăk kơl nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp...

Ðoàn viên druh ndăm n'hao nuih n'hâm pah kan uĕh kơl bon lan

Ðoàn viên druh ndăm kơl nkra nglan ma r'năk gĕh nau rêh jêr jŏk

Âk đoàn viên druh ndăm jêng bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh, gĕh nau bư mir jan blau, ndâk njêng nau rêh nau kan

Ăp m'bŭch kan Ðoàn, Hội trĕng kơl, ntĭm nau rêh nuih n'hâm, nau mĭn rŏng bri dak ma đoàn viên, druh ndăm

Ăp m'bŭch kan đoàn khâl ôp, kơl ân ndơ ma phung kon se, r'năk gĕh nau jêr jŏk

Ăp m'bŭch kan đoàn kơl bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk găn nau jêr hao tâm nau rêh

H' Mai

1,560
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.