Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nkah nuih n'hâm nsrôih hao nau rêh bơh bu ur bu nong iê bu nuyh

06/01/2022 10:56 G1T+7

Lam n'gor abaơ gĕh rlau 70.000 bu ur bu nong iê bu nuyh n'hanh rlau 30.000 bu nuyh pah kan rbŭn ta m'bŭch kan bu ur. Ăp m'bŭch kan hội gĕh âk nau kan uĕh kơl, nkah ndơ ndơ gĕh, nuih n'hâm nsrôih hao nau rêh bơh bu ur bu nong iê bu nuyh. Tâm năm 2016 2021 gĕh 5.745 bu ur dơi bu kơl ntĭm nau ka; 1.757 bu ur o-ach, dăch o-ach, bu nong iê bu nuyh dơi bri dak kơl ân manh prăk đah r'noh prăk gĕh ân manh rlau 40 r'me...

Yor nĕ, rlau nar rlau kơl ăp hội viên bu ur bu nong iê bu nuyh gĕh nau kan, n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan, hao nau rêh klaih nau o-ach. Tă bơh ăp ntil nau kan tâm rlong, nau pah kan tâm bon lan, ăp m'bŭch kan bu ur lĕ kơl hội viên bu ur bu nong iê bu nuyh saơ ntil nau kh'lay, nau uĕh pah kan. Rlau nar rlau gĕh âk bu ur bu nong iê bu nuyh nsrôih, janh hao tâm nau rêh, mpơl saơ nau blau khăn păng tâm ăp ntil nau pah kan tâm nau rêh; nau gĭt, nau ntĭm nti, nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh tâm nuih n'hâm dơi n'hao...

Hội viên bu ur bu nong iê bu nuyh dơi bu kơl nơih nau kan, n'hưch nuih n'hâm janh ndâk njêng nau pah kan...

Bu ur bu nong iê bu nuyh n'hao nau gĭt ăp ntil nau kan kăl e gơi n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan

Ăp m'bŭch kan pah kan ndrel ma M'bŭch kan Ntĭm sơm - Ntĭm nau kan, ăp Mpôih ka han mât n'har bri pơk 35 jrô lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt ân ma 1.405 oh nur

Âk bu ur bu nong iê bu nuyh nsrôih lăp ta ăp tổ, ntưk kan, câu lạc bộ ta ăp n'qual

Âk oh nur mpơl saơ nau kh'lay tâm nau kan ndâk njêng r'năk sa n'hanh nsrôih pah kan ăp ntil nau kan tâm bon lan

Tâm năm 2016 - 2021, tă bơh ăp ntil nau kan kơl manh prăk, ntĭm nau kan...lĕ kơl gĕh 587 hội viên bu ur klaih nau rêh o-ach tĕng nau kan đa chiều

Mẫn Doanh

3,304
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.