Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Sin p'lăch r'gâl tă bơh bon lan mhe

14/04/2022 10:07 G4T+7

Xă Dak Sin (Dak R'lâp) gĕh neh ntu huy 10.141 hec ta; 1.856 r'năk sa, 7.346 bu nuyh, gĕh 9 r'noh bu nong oh nô rêh ta 11 thôn. Jêh rlau 10 năm bư tĕng Nau kan bri dak ndâk njêng bon lan mhe, xă Dak Sin lĕ pah kan dŭt 19/19 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe. Xă lĕ kuăl dăn gĕh rlau 109,7 r'me prăk gơi ndâk nkra trong hăn, wâl rbŭn, wâl săm bŭt...

Tât dŭt năm 2021, gĕh n'sĭt du huê bu nuyh pah kan tâm xă dăch tât 42 r'keh prăk; r'noh r'năk o-ach trŭnh hôm 73 r'năk, r'noh kơp tâm 3,64%; r'noh r'năk sa gĕh wâl gŭ kơp di rlau 75%; trong luh lăp tâm klang xă tât ta ăp thôn dơi nkra jêng trong dak blĭt 100%; r'noh r'năk dŏng điện bri dak gĕh 98,38%...

Khay 2/2022, Phung kan thẩm định bon lan mhe n'gor lĕ tât ksiêm, r'nê âk nau gĕh kan n'hanh kơp xă Dak Sin dơi kan 19/19 ntil nau kan bon lan mhe

Du ntŭk mpơl tâm klang xă Dak Sin abaơ

Wâl săm bŭt kơp di, oh kon bon lan tât năm dơi hăn nti săm bŭt

Ca phê, điều, tiêu, cao su jêng ăp tơm tăm dơi bu tăm âk ta xă Dak Sin

Nglau dak dơi nkra mhe, bư gĕh dak tŏng tŏ ma rlau 80% r'noh neh tăm ăp ntil tơm tâm xă

Trong hăn ta ăp thôn, trong hăn luh bư mir dơi nkra uĕh gơi gĕh trong bu nuyh bon lan luh lăp

Minh Huyền

1,710
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.