Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Nong gĕh 41 drăp OCOP

19/08/2021 11:13 G8T+7

Nau kan "Du xă du ntil drăp" (OCOP) dơi ndâk tĕng nau pah kan lĕ jêng nau hao dŏng ndơ dơi gĕh, nau dăng bơh ăp n'qual gĕh tơm tăm, nau pah kan tâm bon lan tâm r'nglăp đah nau bư mir, mpeh tăm ăp ntil tơm.

Kơp tât kahy 7/2021, lam n'gor gĕh 41 drăp dơi kơp di OCOP ntơm bơh hạng 3 - 4 rmanh. Ăp ntil drăp OCOP gĕh ndơ sa, phe ba, mắc ca, grăp tiêu, grăp điều, sầu riêng, bơ...  OCOP lĕ njêng gĕh nau dăng bư mir jan ba tâm bon lan, ntơm bơh nĕ pơk huy nau kan bư mir jan ba n'hanh prăk rêl gĕh n'sĭt, n'hao r'noh kh'lay drăp tăch. Âk n'qual n'hanh bon têh ndâk nau kan, tĕng kơt nau pah kan kơp di ma VietGAP, GlobalGAP, UTZ, 4C, HACCP…Âk drăp tâm n'qual lĕ di ma nau kan dơi lăp pah kan ta ăp kênh tăch r'văt tâm ăp siêu thị, wâl tăch drăp lam ăp n'gor tâm bri dak.

Abaơ gĕh 4 ntil drăp kơp di OCOP hạng 4 rmanh gĕh: Dầu sachi, Ca phê Dak Dam, Phe ST 24 n'hanh grăp điều pot boh

Mpeh tăm ba lŏ VietGAP ta ndrênh Buôn Choăh (Krông Nô) bư gĕh nau pah kan uĕh ân ntil phe Buôn Choăh dơi kơp 4 rmanh

Âk phung kan wăng sa, ăp hợp tác xă, tổ kan ndrel, ăp r'năk ndâk nkra ntŭk pah kan uĕh, bư gĕh drăp OCOP uĕh, n'sĭt âk prăk tâm nau wăng sa

Ăp ntil drăp dơi bu kơp di OCOP lah drăp gĕh nau uĕh; gĕh nau mbơh hưn, gĕh nau hao ma drăp gĕh...

Bung gâc bơh Hợp tác xă Nông Lâm nghiệp Nam Hà (Čů Jŭt) mhe dơi kơp di OCOP 3 rmanh tâl 1/2021

Ndrănh yăng bu nuyh Mạ, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) dôl dơi bu nchră kơp di OCOP

Mẫn Doanh

1,468
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.