Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Glong sir jul cxiv tsang sanv phâmv OCOP

10/03/2022 10:57 G3T+7

Tsơưv tas muôx ntâu tiêmx năng, qơư muôx jul lus kôngz lông, tangs sis txus nuôr, Đăk Glong tsinhv tsi tâu muôx sanv phâmv tưs lo công nhênhx OCOP cxênhx xênhr. Iz cxa tiêu chir ntơưv OCOP tưz tsi tâu lo xưs li hâux lưv cêr toanr, chor chiv tiêu phênh sanv phâmv, nrar hâur pâuk, cui mô chok, tiêp thix sanv phâmv;…

Ntâu sanv phâmv tiêmx năng, qơư muôx jul sâuv thangx tsangv hênhx lo cxiv tsang phuôv tsangr zos sanv phâmv lo huv OCOP xưs li: cax phê ntơưv HTX Danofarm, xar Quảng Sơn; yuôx njuôz nhoz xar Đăk Ha; cam xoàn nhoz xar Đăk R’măng; txir thâur, bơ, txir lưs muôv cangz xar Quảng Khê;… Zos li, hênhx tangz tov hu grul cxuô đangs jul, tiv zix mas joanh nghiex, HTX cxiv tsang sanv phâmv OCOP. Hênhx Đăăk Glong sir jul hur shông 2022 muôx 5 sanv phâmv lo huv OCOP cxênhx xênhr.

Cam xoàn nhoz xả Đăk R’măng zos iz hur chor sanv phâmv tiêmx năng lo đinhs hươngr cxiv tsang phuôv tsangr zos sanv phâmv lo huv OCOP

Đăk Glong muôx ntâu sanv phâmv qơư muôx jul lus chok an toanx xưs li tsi zôngv qir hoar hocx, yuôx por vêv kôngz, tsât cich thich hluz sei…

Hênhx Đăk Glong pangz cxiv tsang chor mô hinhx uô nox trơưs tiêu chuânv VietGAP, chiz cxiz chênhr muôx chor sanv phâmv OCOP cxênhx xênhr

Chor tiêu chir xưs li nangz sanv phamv; đăng cir ntơưr bê, hêx thôngr mair moc chia pangz mangx chêr biênr tuz… tsuv lo đâux tư, uô tar

Đăk Glong muôx ntâu sanv phâmv tsinhv, đax trưng chia cxiv tsang uô sanv phâmv OCOP

Ntâuz txaix haz jâuz cangz tưz zos sanv phâmv đax trưng, tiv zix nhoz Đăk Glong lo pangz cxiv tsang cxuô keiz môngl txus lo công nhênhx OCOP

Mẫn Doanh

1,722
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.