Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Glong nsrôih ndâk nkra drăp ndơ OCOP

10/03/2022 10:57 G3T+7

Gĕh âk ndơ uĕh, nau dăng bư mir jan ba, khă nĕ tât abaơ, Dak Glong e hŏ gĕh du ntil drăp ndơ dơi kơp di OCOP tâm n'gor. Gĕh âk ntil nau kơp OCOP e hŏ dơi gĕh tâm nĕ gĕh nau kan kế toán, ăp ntil nau kan phân tích drăp ndơ, truy xuất nguồn gốc, nau kan têh ma jê, nau kan mbơh drăp ndơ gĕh;...

Âk ndơ uĕh, nau dăng tâm lam n'gor dơi ndâk nkra jêng drăp ndơ OCOP gĕh:  ca phê bơh Hợp tác xă Danofarm, xă Quảng Sơn; tơm bư dak si ta xă Dak Ha; cam xoàn ta xă Dak R’măng; play khuăr, bơ, play kroch ntô đung ta xă Quảng Khê;… Yor nĕ, n'qual dôl n'chŭn ăp ntil nau kơl, tâm nĕ gĕh phung doanh nghiệp, hợp tác xă lăp tâm nau kan gơi ndâk nkra drăp ndơ OCOP. N'qual Dak Glong nsrôih pah kan tâm năm 2022 gĕh 5 ntil drăp ndơ dơi kơp di OCOP tâm n'gor.

Cam xoàn ta xă Dak R'măng jêng du ntil drăp ndơ uĕh dơi bu ntĭm kan gơi ndâk nkra jêng drăp ndơ OCOP

Dak Glong gĕh âk drăp ndơ uĕh dơi bu tăm mô gĕh dŏng phân hóa học, dŏng dak si mât ndơ tăm, dak si kích thích ngăch jêng...

N'qual Dak Glong sâm kơl ndâk nkra ăp ntil nau kan bư mir jan ba VietGAP, gơi n'hao nau jêng gĕh drăp ndơ OCOP tâm n'gor

Ăp ntil nau kan tâm nĕ gĕh dŭng nchih săk drăp ndơ; đăng kí nhãn hiệu; hệ thống măy móc dŏng nkra... dơi bu dăn nsu, nkra ân jêh

Dak Glong gĕh âk drăp ndơ kh'lay, đặc trưng dơi ndâk nkra drăp ndơ OCOP

Ndơ gĕh vâng tanh n'hanh brai ndrŭng jêng ăp ntil ndơ đặc trựng, uĕh ngăn ngên ta n'qual Dak Glong dơi bri dak kơl ndâk nkra gơi dơi bu kơp di OCOP

Mẫn Doanh

1,720
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.