Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr binh Lâul Quangv Sơn siz pangz txu pluôl

16/12/2021 09:36 G12T+7

Hôix chiênr binh Lâul (CCB) xar Quảng Sơn (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 203 hôix viên, sinh hoax nhoz 13 chi hôix; hur ntơư muôx 68 hôix viên zos minhx cxưx nênhs tsơưs. Thâuv têz qơưs tax tul los sis uô tar hâux lưv tuz trok tror lus trôngx qơư, chor CCB tror kangz trâu saz uô nox uô hâuk cxiv tsang chuôz zis haz côngv uô phong tsox ntơưv trôngx qơư. Chor CCB tsinhv zov chênhr siz pangz hlang đhâu txov nhev. Hôix kruôz hu cxiv tsang pênhr chia trâu chor hôix viên txaik (siz hlôngr) đâux tư uô nox, siz pangz cxuôv tsêr poz ntuôl bâuv nhiax los sis nuz công…

Đrul côngv saz siz pangz haz sir jul uô nox ntơưv hôix viên, chor shông đhâu, Hôix CCB xar tsinhr uô tar jông hâux lưv ntơưv tsov cưv hôix; muôx ntâu hôix viên tiv zix hur uô nox uô hâuk coz (LĐSXG). Chor hôix viên pluôl txu grêl đhâu cxuô shông; sâu fênhx đrăngz lo 25 chơưx nhiax/hôix viên. Shông 2020, Hôix CCB xar muôx 3 hôix viên LĐSXG cxênhx hênhx 2 hôix viên LĐSXG cxênhx xênhr haz 1 hôix viên LĐSXG cxênhx Trung ương. Ntâu hôix viên zos nênhs lâul jêx jos, nênhs muôx côngz bê, tưz zos ar tsov hur kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv cxiv tsang nênhx văn hoar..

CCB Trần Văn Thoan muôx thanhx tích jông tiv zix hur phong tsox “CCB siz pangz txu pluôl, uô bluô nux coz” cxênhx Trung ương shông 2020

CCB Phan Xuân Ân muôx 25 ha angr chok cax phê, phưx txoz, bơ, sâux riêng…, sâu lo muôx 2 tiv nhiax/shông

Hôix tưz cxiv tsang lo 365 chơưx nhiax chia 35 hôix viên txaik tsi zuôr liv, nôngz nhôngl 2-3 shông chia đâux tư uô nox

Tsuv tinhx Hôix CCB xar Quảng Sơn Nguyễn Thành Công (sangz lâux) tsinhr môngl yangv, đênhr saz chor hôix viên ntâu shông uô nênhx shir phangz, muôx jul

CCB Hoàng Văn Chiêm lo Têz qơưs haz chor hôix viên CCB xar pangz uô tsêr yaz, cxuôv tsêr ntuôl

A Trư

3,001
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.