Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ka han rmanh Quảng Sơn tâm kơl trŭnh nau rêh o-ach

16/12/2021 09:36 G12T+7

N'gâng kan Ka han rmanh xă Quảng Sơn (Dak Glong) abaơ gĕh 203 hội viên, dôl pah kan ndrel ta 13 chi hội; tâm nĕ gĕh 68 hội viên bu nong iê bu nuyh. Jêh dơi tâm lơh n'hanh sĭt tâm bon lan, ăp ka han rmanh nsrôih pah kan, bư mir jan ba, ndâk njêng nau rêh tâm r'năk n'hanh tĕng pah kan ăp ntil nau kan tâm xă. Ăp hội viên hôm tâm kơl găn nau jêr jŏk. N'gâng kan lĕ jă đă ăp ka han rmanh ndâk njêng quỹ gơi kơl ăp hội viên manh prăk dŏng bư mir jan ba, tâm kơl prăk rêl mô rĭ kơl n'hâm suan pah kan lâm wâl rŭng rơch...

Yor gĕh nau tâm rom gop n'hanh nau nsrôih bơh ăp hội viên, ăp năm lĕ lăn, N'gâng kan ka han rmanh xă dơi pah kan uĕh ăp ntil nau kan tâm n'gâng kan; gĕh âk hội viên blau pah kan bư mir jan ba. R'noh hội viên o-ach trŭnh nao nao tâm ăp năm; gĕh n'sĭt prăk tâm nau pah kan du hội viên tâm 25 r'keh prăk du năm. Năm 2020, N'gâng kan Ka han rmanh xă 3 hội viên blau pah kan ngăn ngên tâm n'qual, 2 hội viên blau pah kan ngăn ngên tâm n'gor n'hanh du hội viên blau pah kan ngăn ngên ta Trung ương. Âk hội viên lah bu ranh bon, bu nuyh gĕh k'hưm, jêng bu nuyh gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan ndâk njêng nau rêh gĕh nau way.

Ka han rmanh Trần Văn Thoan gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan "Ka han rmanh tâm kơl bư trŭnh nau rêh o-ach, blau wăng sa" ta Trung ương năm 2020

Ka han rmanh Phan Xuân Ân gĕh 25 hec tar neh tăm ca phê, tiêu, sầu riêng..., gĕh n'sĭt du năm tâm 2 r'me prăk

N'gâng kan lĕ tâm kơl gĕh 365 r'keh prăk ân 35 hội viên manh mô gĕh sŏk prăk kon, dŭt jŏ dơi manh tâm 2-3 năm gơi nsu hao nau bư mir jan ba

Kô ruanh N'gâng kan Ka han rmanh xă Quảng Sơn Nguyễn Thành Công (bơh ma ti) way tât ôp khâl, n'hưch nuih n'hâm ăp hội viên ranh rêh m'ak, rêh uĕh lăng n'hâm suan

Ka han rmanh Hoàng Văn Chiêm dơi Bri dak n'hanh ăp hội viên ka han rmanh sâm kơl ndâk nkra wâl mhe, lâm lơi wâl rŭng rơch

A Trư

3,020
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.