Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cungv côr haz phat hui khôir côngv saz tang pêx xinhv

18/11/2021 09:45 G11T+7

Chor shông đhâu, Đảng bôx xênhr cuanr triex jông yangx cuan điêmv, chuv trương ntơưv Đảng, saz xangr Hồ Chí Minh lus cxiv tsang haz phat hui khôir côngv saz tangs pêx xinhv.

UBMTTQ Việt Nam xênhr haz chor tsov cưv thanhx viên kruôz hu, tox hơp Pêx xinhv, uô muôx jul tsongs chia zaiv cêr muôx kangz hâu chor mux tiêu, hâux lưv cinh têr-tsôngv langx ntơưv xênhr, tiv zix mas chor hâux lưv zov chênhr lus txu pluôl, an sinh tsôngv langx, cxiv tsang jêx jos yaz… Sâuv cơ sơv ntơư, tsôngv box cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv xênhr cuêt tâm, sir jul côngv saz thôngx zênhv, sir jul uô tar Nghis cuêt Đaix hôix tiv XII ntơưv Đảng bôx xênhr.

Đăk Nông muôx yangx 40 minhx cxưx cưr tix ntơưv cxuô făngz Têz qơưs nhoz côngv saz, uô cê

Tsôngv box cxuô minhx cxưx iz saz, iz njưl, phat hui inh thânx siz lưr nhiav têz qơưs

Cxuô minhx cxưx tsês angr uô cêr, cxiv tsang jêx jos yaz sâuv thangx tsangv xênhr

Cxuô cxênhx MTTQVN hur xênhr phat hui vai tsox tox hơx Pêx xinhv côngv đăngs jul pangz nênhs pluôl, uô nênhx txov nhev hênhr

Tsôngv box uô cê uô chor hoax đôngx tuôr tsês văn hoar truênx thôngr

Ntâu lênhx nênhs jông tsôngv box nênhs tsơưs siz lưr uô nox, cơưv shuv, uô nênhx văn hoar, vangv mênhx

H’Mai

7,358
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.