Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư nâp phẅt n'hanh n'hao nau tâm rom gop têh lam ăp bu nong

18/11/2021 09:45 G11T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, Ðảng bộ n'gor ntĭm gai nê nẅ nau mĭn, nau leo pah kan bơh Ðảng, nau mĭn tâm nuih n'hâm Hồ Chí Minh ta nau kan ndâk njêng n'hanh n'hao uĕh nau tâm rom gop têh lam ăp bu nong.

Ủy ban Mặt trận Bri dak Việt Nam n'gor n'hanh ăp n'gâng kan lĕ jă đă, rgŭm Bu nuyh bon lan, bư gĕh nau dăng gơi pah kan ân gĕh nau uĕh ăp ntil nau nchră kan, nau kan wăng sa -n'hao nau rêh bu nuyh bon lan tâm n'gor, tâm nĕ gĕh nau pah kan kh'lay bư trŭnh nau rêh o-ach, mât đăp mpăn nau rêh bu nuyh bon lan, ndâk njêng bon lan mhe... Tă bơh nau trŭnh nĕ, bon lan ăp bu nong tâm lam n'gor du nuih tĕng nau kan, gĕh nau nsrôih tâm rom gop lĕ r'ngôch, lĕ n'hâm suan pah kan ân dŭt Nau n'hêl Rbŭn têh tâ XII bơh Ðảng bộ n'gor.

Dak Nong gĕh rlau 40 bu nong oh nô tă bơh ăp mpeh tâm Bri dak rêh ndrel tâm rom gop, dơh dăch

Bon lan ăp bu nong du nuih n'hâm, tâm rom gop, n'hao uĕh nau tâm rlong rŏng bri dak

Bon lan ân nđâp neh nkra trong hăn, ndâk njêng bon lan mhe tâm lam n'gor

Ăp n'gâng kan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tâm n'gor n'hao uĕh nau ndjôt bôk pah kan rbŭn Bu nuyh bon lan, tâm kơl prăk rêl ân ma bu nuyh o-ach, r'năk gĕh nau rêh jêr jŏk ngăn ngên

Bu nuyh bon lan pah kan ndrel mât mray ăp ntil nau way kăl e

Âk bu nong iẅ bu nuyh tâm rlong pah kan uĕh, nti blau, bư tĕng uĕh nau ntĭm rêh gĕh nau way, gĕh nau kloh uĕh

H’Mai

7,360
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.