Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

18/11/2021 09:45 G11T+7

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động, tập hợp Nhân dân, tạo thành sức mạnh chung để giải quyết có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ cấp bách về giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới... Trên cơ sở đó, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh quyết tâm, nỗ lực đoàn kết thống nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Đắk Nông có hơn 40 dân tộc anh em từ các vùng miền Tổ quốc chung sống đoàn kết, gắn bó

Đồng bào các dân tộc cùng đồng lòng, đoàn kết, phát huy tinh thần thi đua yêu nước

Đồng bào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Các cấp MTTQVN trong tỉnh phát huy vai trò tập hợp Nhân dân, chung sức quyên góp giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đồng bào cùng nhau tham gia các hoạt động giữ gìn văn hóa truyền thống

Nhiều tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số thi đua lao động giỏi, học tập tốt, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh

H’Mai

7,359
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.