Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cư Jút nsrôih ndâk njêng n'qual bri bon lan mhe

02/12/2021 09:19 G12T+7

ngăch, ngih wâl gung trong dơi bri dak nkra uĕh; nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh tâm nuih n'hâm Bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao. Tât abaơ, n'qual gĕh 6/7 xă kơp di bon lan mhe; bon jê Ea T'ling kơp di đô thị ntil IV. Nô nau wăng sa plăch r'gâl uĕh, nau kan kông nghiệp- tiểu thủ kông nghiệp- ndâk nkra ngih wâl gung trong gĕh rlau 40%, thương mại-dịch vụ gĕh 35%; r'noh r'năk o-ach hôm e 4,2%...

Năm 2021, Čů Jŭt gĕh n'sĭt du huê bu nuyh pah kan du năm rlau 45 r'keh prăk

Trong hăn tâm ăp xă Trúc Sơn, Čů K'nia - Dak N'Drŭng dơi nkra tay, pơk huy, bư gĕh trong hăn uĕh ma bu nuyh bon lan tâm n'qual

Ðô thị Ea 'ting rlau nar rlau hao ndrŏng

Kon se nti săm bŭt dơi bri dak mât kơl ntĭm nti, mât mray n'hâm suan săk jăn ta yăn gĕh nau ji tưp Covid-19

Ngih pom dak kloh ta thôn 9, xă Dak Wil dơi bri dak kơl nkra, gơi gĕh dak dŏng ân ma bon lan bu nong iê bu nuyh ta ntŭk rêh mhe

Tâm năm 2021, n'qual Čů Jŭt n'chŭn n'hâm suan sâm kơl xă Dak N'Drŭng ndâk njêng bon lan mhe. N'qual lĕ ndâk njêng ntŭk rêh bon lan kiểu mẫu, vươn mẫu, mir mẫu ân ăp xă kơp di bon lan mhe n'hanh pah kan dŭt nau kan xă bon lan mhe n'hao tay ân xă Nam Dong n'hanh xă Tâm Thắng. Bơh đah nĕ, Čů Jŭt ngăch dŏng ăp ntil ndơ gĕh, nau uĕh, gơi n'hao ngăch nau wăng sa, gĕh nau nâp phêt; mât mray tay nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh tâm nuih n'hâm Bu nuyh bon lan, tâm nĕ gĕh bon lan bu nong iê bu nuyh, bon lan rêh ta mpeh ngai, mpeh vêch n'hanh ăp bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk. Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh bon lan ăp bu nong tâm lam n'qual nsrôih ndâk njêng Čů Jŭt jêng n'qual kơp di bon lan mhe tâm năm 2023.

Y Sơn

3,485
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.