Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cư Jut uô ntâu zangv tox hơx kuôl pux

08/12/2021 10:39 G12T+7

Uô trơưs khâu đôx phar “Cxang ndê tsât lươngs tsov cưv haz hoax đôngs hôix cơ sơv, uô ntâu zangv tox hơx kuôl pux; phat hui chei uô tsưr ntơưv hôix viên kuôl pux, 5 shông đhâu Hôix Liên hiex Kuôl pux (LHPN) hênhx Cư Jut phat hui jông phương châm “Kror tưs muôx kuôl pux, kror ntơư muôx hoax đôngs hôix”.

Cxuô cxênhx hôix côngv saz, chênhr phangx hlôngr yaz phương thưc hoax đôngx, lo ntâu cêt cuav jông, pangz mangx phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx, tuôr truôx đrênhk an ninh tsinhz chei, tsâts tưs an toanx tsôngv langx ntơưv trôngx qơư. Hôix phat hui muôx kangz hâu 73 mô hinhx haz CLB cxuô zangv đrul jê 1.800 hôix viên tuôx côngv, tiv zix xưs li mô hinhx: “hlôngr phêr liêus uô nhux”, “huz njaz siz hluz”, “txuôl siz hluz”... Thâuv cangz moz Covid-19 muôx tơưv, cxuô cxênhx hôix pangz, kruôz ntuôl lo yangx 12.300 đeiv ntâu bul ndâux, 5.100 tâuz yuôx nzuôr têk tuô cangz haz 223 phênhv nux trâu hôix viên uô nênhx txov nhev mangl cxuôv hav ntơưv cangz moz…

Hôix nhis nuôr muôx 12.159 hôix viên; sinh hoax ntơưv 8 cơ sơv hôix, 124 chi hôix

Hôix viên hôix kuôl pux trâu saz hur cxuô hoax đôngx, phong tsox trôngx qơư

Ntâu hôix viên kuôl pux thanhx công đrul chor mô hinhx khơiv nghiex

Thâuv muôx cangz moz, jê 400 hôix viên kuôl pux Cư Jut côngv uô mor nox chor kror chuz tưx nguêns trâu yangx 1.000 lênhx nênhs ntơưv 14 thangx qơư cêv kuôl sâuv thangx tsangv hênhx

Hôix viên cênhz đrul Ngân hangx Chinhr sach tsôngv langx hênhx jaiv ngân yangx 102 tiv nhiax trâu yangx 3.100 hôix viên txaik uô nox uô hâuk

Phong tsox “hlôngr phêr liêus uô nhux” tưz pangz 12 tus nhux nôngz trâu hôix viên pluôl phuôv tsangr cinh têr đrul gre yangx 120 chơưx nhiax

H’Mai

2,583
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.