Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao uănh đăp mpăn kloh ntŭk rêh tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe

21/10/2021 10:11 G10T+7

Kơp tât khay 8/2021, lam n'gor gĕh 29/60 xă kơp di bon lan mhe. Tâm du xă tâm lam n'gor gĕh 15,7 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe. Tâm nĕ gĕh 41/60 xă dơi kan dŭt ntil nau kan mrô 17 lah mât mray kloh ntŭk rêh n'hanh mô gĕh khih ndơ sa, dơi gĕh kan tâm 68,3%.

Tĕng nchŭn nau kan aơ, ntil nau kan mât mray kloh ntŭk rêh jêr pah kan n'hanh mât mray nao nao ta ăp xă lĕ dơi kơp di. Nô nau n'dŏk tâm bon lan dơi kơp lah nau jêr; tâm nĕ gĕh ăp mpeh ngai, mpeh vêch. Ndrel ma nau hao r'noh kon bu nuyh, ăp ntil nau kan hao nĕ dâng gĕh n'dŏk, ĕk dak rong mpô mpa, nkra ndu ndơ... rlau nar rlau âk. Nau gĭt, nau pah kan bu nuyh bon lan e hŏ di. Ta ăp bon lan, bu nuyh bon lan hôm mât chiă mbơk ndrôk rpu, pêp iăr; mô gĕh ntu dơm ĕk; âk r'năk e hŏ gĕh wâl ĕk chrach tâm di... nĕ bư bő ntŭk rêh tâm bon lan.

Dah ma klŭp n'dŏk bư bő n'hanh roh nau uĕh ntŭk rêh ta ăp n'qual

Ta ăp n'qual, nô nau klŭp n'dŏk dăng, n'dŏk dŏng ôi mhau e hŏ dơi bu sŏk nkhŭt di ntŭk

Âk wâl nkra ndơ dŏng, tăch r'văt, mât rong mpô mpa e hŏ tĕng di nau n'hêl mât mray kloh ntŭk rêh, bư kloh dak bő…

Bu nuyh bon lan tăm tơm mi nga bư gĕh ntŭk rêh ndrêh - kloh - uĕh, khă nĕ nau mât mray e hŏ âk

Nau kan nkra wâl ĕk chrach di hôm e gĕh âk nau jêr ta mpeh ngai, mpeh vêch yor prăk kơl nkra e hŏ âk, yor bu nuyh bon lan nơm nkra êng

H' Mai

3,584
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.