Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Buôn Choah sir jul cxiv tsang jêx jos yaz

07/10/2021 17:03 G10T+7

Xar Buôn Choah (Krông Nô) muôx yangx 610 chuôz zis đrul muôx li 3.250 lênhx nênhs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs txưr muôx li 70%. Uô kangz 10 shông ntâu kra Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, txus nuôr xar tưz uô tar 14/19 tiêu chir.

Hur ntơư, chor tiêu chir cơ banv tưz lo lo uô tar xưs li y têr, thuiv lơix, an ninh tsâtx tưx tsôngv langx, văn hoar, tsêr cơưv... Luz nênhx vats tsât, tinh thânx ntơưv pêx xinhv ziv nuz ziv tâu jông, njêx muôl jêx jos yaz tưz muôx ntâu hlôngr yaz, sâu fênhx đrăngz lo yangx 30 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông. Txix nuôr txus shông 2022, Đảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv cxuô minhx cxưx xar Buôn Choah xac đinhs txuôl njir sir jul uô tar iz cxa tiêu chir tsinhv your chia lo huv jêx jos yaz. 

Công trinhx pangz đêx tox tsongs lo đâux tư, pêx xinhv muôx đêx sir zôngv  bov đamv vêv xinhz

Tsêr cơưv cxênhx I haz cxênhx II Nguyễn Viết Xuân lo muôz lus sir zôngv hur shông cơưv 2021-2022, đap ưngr nhu câux cơưv shuv ntơưv shuv xinhz

Nênhs kôngz Buôn Choah sâu blêx chiv ntux cuz 2021

Muôx sâu ntâu ntơưv blêx lax, pêx xinhv uô tsêr đangr pho

Iz chik câuv jos Ninh Giang, qơư muôx chôngz minhx cxưx nênhs tsơưs uô nênhx nhoz

Y Krắk

7,305
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.