Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Buôn Choáh nsrôih ndâk njêng bon lan mhe

07/10/2021 17:03 G10T+7

Xă Buôn Choáh (Krông Nô) gĕh rlau 610 r'năk sa đah ma rlau 3.250 bu nuyh, bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh tâm 70%. Jêh 10 năm ndâk Nau pah kan ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ xă lĕ pah kan gĕh 14/19 ntil nau kan.

Tâm nĕ, ăp ntil nau pah kan nơih lĕ dơi pah kan dŭt gĕh y tế, nkra bong dak hoch, mât uănh đăp mpăn nau rêh, nau way, wâl săm bŭt... Nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh tâm nuih n'hâm bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao, saơ mpơl ngih wâl bon lan gĕh âk nau plăch r'gâl mhe, gĕh n'sĭt du huê bu nuyh tâm nau pah kan rlau 30 r'keh prăk du năm. Ntơm abaơ tât năm 2022, Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan ăp bu nong xă Buôn Choáh nsrôih tay pah dŭt ăp ntil nau kan bă bă gơi dơi kơp di bon lan mhe.

Wâl pom dak dơi bri dak ndâk nkra, bu nuyh bon lan gĕh dak dŏng đăp mpăn

Wâl săm bŭt Tiểu học n'hanh Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân dơi lăp dŏng ntĭm nti ta năm nti mhe 2021 - 2022, gơi kon se gĕh jrô nti săm bŭt

Bu nuyh bư mir Buôn Choáh rek ba lŏ yăn hè thu 2021

N'sĭt prăk tâm nau pah kan tăm ba lŏ, bu nuyh bon lan ndâk nkra ngih wâl têh mbâl

Du ntŭk mpơl thôn Ninh Giang, ntŭk gĕh âk bu nong iê bu nuyh rêh

Y Krắk

7,198
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.