Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Me Ra tuôr truôx đrênhk côngz bê văn hoar

24/02/2022 15:35 G2T+7

Jos Me Ra, xar Đăk R'tih (Tuy Đưc) nhis nuôr muôx 489 tsêr, yangx 2.048 lênhx nênhs. Hur ntơư, nênhs M’nông muôx 129 tsêr, 659 lênhx nênhs; đuô zangv minhx cxưx xứ li Zir, Langl, Chu, Nduôr… muôx 267 tsêr đrul 1.092 lênhx nênhs. Luz nênhx ntơưv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz nuôr muôx ntâu hlôngr yaz. Ntâu chuôz zis trâu saz uô nox uô hâuk, bluô nux.

Tsôngv box cxuô minhx cxưx tsinhv zov chênhr txus cxiv tsang luz nênhx văn hoar, tinh thânx. Tiv zix xưs lit so tsês chor chei uô đaz uô kruô, yôngz cul, khu moz kuz tsi jông. Cxuô cxênhx nav txir zov chênhr tso tuz nhuôs môngl cơưv ntơưr; kuôl pux ntâu lênhx môngl uô hâux lưv tsôngv langx; tuôr truôx vev xinhz hur chuôz zis… Uô kangz 3 shông lo côngz bê jos văn hoar, tsôngv box cxuô minhx cxưx hur jos tsinhr sir jul, cxiv tsang chuôz zis haz jêx jos ziv nuz ziv phuôv tsangr. Nhis nuôr, tangs nro jos muôx 435 tsêr lo côngz bê chuôz zis văn hoar, lo tiv lêx 89%.

Văn hoar truênx thôngr lo kra cơưv, txuôl tuôr ntơưv cxuô cxênhx hur jos

Tiv lêx môngl cơưv hur ntu shông lo yangx 95%

Jos Me Ra tưz muôx cêr luôv cxeik, pangx tênhz, tênhz tơưr lơưr cêr, cêr mox nhex môngl thangx tsangv uô nox…

Muôz mair moc lus uô nuv hur cxuô uô nox, sâu blêx pangz tsôngv box txu tsơưs công los đôngx, muôx kangz hâu đuô

Hur jos tsi your tsêr ntuôl, chuôz zis pluôl; tsôngv box tuôr tsês vêv xinhz, vangx tsêr hur saz si

Tsax cxu, keiz us lo cơư zus, tsi tso yangr

Mẫn Doanh

798
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.