Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Me Ra mât nâp phêt nau kơp bon gĕh nau way

24/02/2022 15:35 G2T+7

Bon Me Ra, xă Dak R'tih (Tuy Ðức) abaơ gĕh 489 r'năk, rlau 2.048 bu nuyh. Tâm nĕ, bu nuyh Bu Nong gĕh 129 r'năk, 659 bu nuyh; bu nong iê bu nuyh bă bă Tày, Nùng, Dao, Thái... gĕh 267 r'năk đah rlau 1.092 bu nuyh. Nau rêh bon lan bu nong iê bu nuyh ta aơ gĕh âk nau plăch r'gâl. Âk r'năk nsrôih pah kan bư mir jan ba, gĕh nau wăng sa ndrŏng.

Bon lan ăp bu nong uănh kh'lay nau kan ndâk njêng nau rêh gĕh nau way, nau rêh uĕh tâm nuih n'hâm. Tâm nĕ gĕh nau kan lâm lơi ăp ntil nau way mô di ta nau ntâp khĭt, nau tâm nsông, nau săm nau ji. Ăp me mbő mât chăm oh kon nti săm bŭt; bu ur pah kan âk nau kan tâm bon lan; mât mray ntŭk rêh kloh uĕh... Jêh 3 năm dơi kơp bon gĕh nau way, bon lan ăp bu nong tâm bon gĕh nau nsrôih, ndâk njêng r'năk sa n'hanh bon lan hao. Abaơ, lam bon gĕh 435 r'năk kơp lah gĕh nau way, r'noh gĕh kan tâm 89%.

Nau way kăl e dơi ntĭm nti, mât mray ntơm bơh bu ranh tât ta oh kon tâm bon

R'noh kon sa tât năm dơi hăn nti săm bŭt gĕh 95%

Bon Me Ra gĕh trong dak blĭt, điện, ŭnh ang trong măng, trong bê tông tâm tâm lŏ...

Nau kan dŏng măy bư mir jan ba, peh ăp ntil play sâm kơl bon lan trŭnh n'hâm suan pah kan, uĕh tay tâm nau kan

Tâm bon mô hôm gĕh wâl rŭng, r'năk sa ji ngot; bon lan mât mray wâl kloh uĕh

Ndrôk rpu, pêp iăr dơi bu rong krŭng, mô hôm rong mbơk bơh tach

Mẫn Doanh

800
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.