Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Sem nsrôih pah kan bư ndrŏng

13/04/2017 14:15 G4T+7

Ðah nau gơih, nsrôih, ŭch ôp nti, rnăk che Y Sem, deh năm 1972, mpôl rnoi Bu Nong, ta bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil) lĕ jêng rnăk pah kan bư mir jan ba blau.

Năm 1992, jêh ndâk rnăk mhe, dơi manh gĕh 1,5 rkeh prăk tĕng nau kan ân rnăk o-ach manh, Y Sem rvăt sur rong, ăp tâ rong tâm 10 tât 15 mlâm sur tăch sa poăch. Sur rong dơi rong di kĩ thuật, ngăch ngăn têh nĕ ăp năm bơh đah prăk gĕh n’sĭt yor rong sur, rnăk nô krem prăk rvăt neh, tăm tơm ca phê. Yor gơi pah kan, tât abaơ, rnăk nô lĕ gĕh 9 hec ta neh tăm ca phê, tâm nĕ gĕh 5 hec ta ca phê lĕ pĕ play, 4 hec ta mhe tăm. Yor gĭt kĩ thuật tăm n’hanh chăm mray nĕ nô lĕ blau tăm gơi koh lơi tơm ca phê ranh tăm tay ca phê gép n’kôr. Rnăk nô tăm ndrel tâm đang ca phê 1.000 gâng tiêu, 400 rhiăng tơm bơ gơi hao prăk gĕh n’sĭt ta du ntŭk neh tăm. Yan ca phê năm e, rnăk nô gĕh n’sĭt 12 tân ca phê lĕ kĭn, gĕh n’sĭt dăch tât 500 rkeh prăk.

Y Sem chăm tơm tiêu tăm ndrel tâm đang ca phê

Gơih, nsrôih tâm nau kan n’hanh tĕng kơt di khoa học kĩ thuật suy kơl rnăk nô gĕh n’sĭt tay prăk tâm nau kan

Gĕh n’sĭt prăk tâm nau kan ăp năm, rnăk nô lĕ rvăt rdeh kai dŏng hăn luh bư mir jan ba

Đức Hùng

1,166
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.